Nyheter

Skyborn bygger Sveriges hittills största vindkraftspark

Skyborn Renewables Sweden (Skyborn) har lämnat in en komplett tillståndsansökan till regeringen om att uppföra en havsbaserad vindkraftspark på Eystrasaltbanken i Bottenhavet, cirka 6 mil utanför Hudiksvall. Eystrasalt Offshore har en beräknad elproduktion om 15 TWh, vilket blir Sveriges till ytan största ansökta vindkraftspark.

Projektet kan bidra med över 10 procent av Sveriges nuvarande elanvändning och är den första tillståndsansökan hos regeringen för en havsbaserad vindkraftspark norr om Stockholm.

– I ett läge med ökat inhemskt behov av effekt och energi till följd av industrins omställning är Eystrasalt Offshore ett nyckelprojekt som tillför stora volymer fossilfri el. Projektet är det första norr om Stockholm att hamna på regeringens bord och fyller en viktig roll att snabbt möta näringslivets efterfrågan på ny kraft. Vi ser att den havsbaserad vindkraften lämpar sig särskilt väl i norra Sverige på grund av de systemmässiga fördelarna i och med vattenkraftens reglerförmåga som bidrar till att skapa stabilitet, säger Olle Hedberg, VD för Skyborn Sweden.

Projektområdet har valts bland annat på grund av de goda vindförhållandena och det gynnsamma havsdjupet, men också närheten till både Finland och norra Sverige. Byggnationen är tänkt att starta i början av 2030-talet och parken kommer successivt att tas i drift vartefter vindkraftverken står klara. Projektet i sin helhet beräknas vara färdigbyggt i mitten av 2030-talet.

– Ansökan är resultatet av fyra års gediget arbete och omfattande undersökningar av projektområdet. Bland annat har sjömätning av djupförhållanden och geofysik, bottenundersökningar, provtagningar, provfiske och fågelinventeringar med båt genomförts för få ett så bra underlag som möjligt till ansökan. Jag har haft glädjen att arbeta med ett fantastiskt projektteam och många kunniga experter inom olika sakområden. Jag tror att alla som varit involverade känner stolthet över att vi nu presenterar ett riktigt bra underlag, säger Fredrik Hallander, projektledare för Eystrasalt Offshore.

Om projektet

Antal verk: Max 256 st
Effekt: 3900 MW
Produktion: Cirka 15 TWh per år
Lokalisering: I Bottenhavet, cirka 60 km från kusten utanför Hudiksvall
Ansökan: Tillståndsansökan i enlighet med lagen om Sveriges ekonomiska zon (EEZ)

Foto: Skyborn Renewables