Nyheter

Nu träder det enhetliga patentsystemet i kraft

I över 50 år har den europeiska patentkonventionen varit en grundpelare för utvecklingen av konkurrenskraft och tillväxt. Den 1 juni 2023 kommer bli en historisk dag när det nya enhetliga patentsystemet träder i kraft.

– Det enhetliga patentsystemet är en viktig förutsättning för att stärka Sveriges och Europas innovations- och konkurrenskraft. Från och med den 1 juni kommer den som planerar att ansöka om ett europeiskt patent i flera europeiska länder få betydande administrativa och kostnadsmässiga fördelar genom att begära enhetlig effekt, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på Patent- och registreringsverket.

Reformen består av ett enhetligt patent som gäller automatiskt i många EU-länder efter att EPO (europeiska patentmyndigheten) godkänt patentet, om patentsökande begär det. Systemet kommer alltså att förenkla för sökanden. Det ersätter inte de tidigare vägarna till att ansöka om patent, utan utgör ytterligare en väg. Alla EU-länder deltar inte i det enhetliga patentsystemet. Till en början kommer ett enhetligt patent att vara giltigt i 17 länder. Det kommer gradvis att bli fler, men ett par länder har valt att stå helt utanför systemet.

En enhetlig patentdomstol för tvister om europeiska patent kommer också att etableras. Det kommer bidra till en ökad rättssäkerhet och minimera riskerna för olika utgångar för tvister om ett europeiskt patent prövas i en och samma domstol.

– På sikt kommer det enhetliga patentsystemet leda till att nya typer av strategiska beslut kommer behöver fattas av företag som tillämpar systemet. Det är hög tid att se över sitt företags patentstrategi och hur man skyddar sina immateriella tillgångar på bästa vis, avslutar Peter Strömbäck.