Nyheter

Ny kund för ONE Nordic inom service och underhåll

Staffanstorp är en liten men ständigt växande kommun i Skåne, beläget mellan Malmö och Lund. Ett typiskt samhälle dit många som jobbar i storstäderna flyttar. Här ligger energibolaget Staffanstorps Energi. Deras ansvar är att distribuera el till merparten av kommunens alla invånare på ett drift- och personsäkert sätt under dygnets alla timmar.

Energibranschen står inför en energiomställning där stora investeringar och utbyggnader är nödvändiga för att möta dagens och framtidens elförsörjning. ONE Nordic är ett av de bolag som jobbar hårt tillsammans med el-bolagen för att denna energiomställning ska möjliggöras.

För att möta Staffanstorps tillväxt, som kräver utbyggnad av det lokala elnätet, har Staffanstorps Energi tagit in ONE Nordic för hjälp med lokalnätsprojekt, beredskap och dokumentationsarbete. Genom detta partnerskap tryggas både staffanstorpsbornas elförsörjning och en fortsatt expansion av samhället. Det är ett flerårigt avtal med start i januari 2023.

– Detta samarbete ligger i helt linje med ONE Nordics strategi att bli en naturlig partner för de lokala energibolagen, säger Peter Larsson Lindström, avdelningschef Service Malmö.

Avtalet är flerårigt och gäller avdelningen Service Malmö på ONE.