Nyheter

Genombrott inom fusionskraften

Det är amerikanska forskare som har lyckats framställa mer energi än vad som gick åt, rapporterar Financial Times. Det skulle kunna ge förutsättningarna för mer eller mindre obegränsad fossilfri energi.

Det är forskare vid Lawrence Livermore National Laboratory i Kalifornien som står för genombrottet.

– Det har en stor symbolisk betydelse att få ut mer energi än man matar in. De har gjort gradvisa framsteg hela tiden, säger Per Brunsell, professor vid KTH:s avdelning för fusionsplasmafysik, till Aftonbladet i en kommentar.

Enligt Brunsell kan det dröja drygt 30 år innan fusionskraften kan vara i drift.

Fusionsenergi (vardagligt vätekraft[1]) är energi som frigörs vid sammanslagning av lätta atomer. Energiproduktionen i solen och andra huvudseriestjärnor bygger på fusion. Fusionskraftverk är en hypotetisk framtida form av kärnkraftverk, som skulle använda fusionsenergi.

Fördelen med fusionskraftverk framför traditionella kärnkraftverk vore att processen inte behöver lämna efter sig lika starkt radioaktiva ämnen som vid fission. Problemet med fusion är att extremt höga temperaturer måste kunna kontrolleras, vilket inte lyckas med dagens teknik.