Nyheter

Längre tid för anslutning efter nya solpanelrekord

Intresset från privatkunder att ansluta solel till elnätet slår alla rekord. E.ON förutspår upp emot 30 000 föranmälningar i år, att jämföras med 11 000 rekordåret 2021. Anstormningen märks inte bara hos solcellsföretagen, utan även i ledtiderna för anslutning till elnätet.

I nuläget kan det ta upp till tio veckor innan en föranmälan kan börja handläggas.

– Den som beställer nu har en anläggning som producerar i vår, alltså när nästa säsong börjar, säger Jacob Mejvik, chef verksamhetsstyrning på E.ON Energidistribution.

Med ett uppskattat elpris på 3 kronor per kilowattimme minskar återbetalningstiden för en solpanel avsevärt, från cirka 7,5 år till 5,5 år, vilket föranlett en rusning på marknaden. I Östergötland har 955 anslutits till och med september 2022, vilket ger totalt 3 275 solcellsanläggningar i E.ONs nät.

Den lavinartade ökningen av föranmälningar gör att det i dag tar upp till tio veckor innan ett ärende kan börja handläggas. Enligt Jacob Mejvik vill E.ON kunna ge besked till kunderna väsentligt snabbare och jobbar därför intensivt med att korta ned handläggningstiderna.

– Det handlar om olika åtgärder; dels så satsar vi mycket på en ökad automatisering av interna processer, dels så ökar vi personalstyrkan och utvecklar vårt arbetssätt, säger Jacob Mejvik. Vi gör vårt yttersta för att hantera ärendena så snabbt som möjligt och uppmanar våra kunder att be sin installatör att skicka in en föranmälan i god tid. Gör man det minskar man risken för att inte kunna producera direkt när solpanelen är på plats.

Den snabba utbyggnaden av solceller betyder ibland att elnätet behöver förstärkas. Det beror på att elproduktion från många solcellsanläggningar i samma område innebär hög belastning på elnätet som är byggt för konsumtion.

– Till skillnad från vanlig elkonsumtion som har mer spridda toppar, belastar elproduktion från solceller elnätet samtidigt och under långa perioder. Alla hushåll i ett område kör till exempel inte tvättmaskin eller diskmaskin och lagar mat exakt samtidigt. Men har många solceller i ett område så är ju samtliga i drift under dygnets ljusa timmar, säger Jacob Mejvik.

I regel går det att koppla solcellerna till befintliga anslutningspunkter men kan det krävas ombyggnationer av elnätet, vilket i dagsläget drabbar litet under 5 procent av anslutningarna, enligt Jacob Mejvik.

– Eftersom vi enligt gällande regelverk inte får äventyra kvalitéten på elleveranserna till våra kunder, kan vi inte ansluta mer produktion än vad elnätet kan ta emot. I dessa fall behöver kunden alltså vänta med att ansluta sin produktion till elnätet till dess vi gjort nödvändiga åtgärder. Väntetiderna kan bli allt från ett par månader upp till ett år, beroende på de lokala förutsättningarna och om E.ON behöver tillstånd för att få bygga. Detta hindrar dock inte kunden från att börja producera tidigare. Det finns tekniska lösningar på marknaden för att komma i gång och själv använda den egna solelen innan man kan sälja vidare överskottet till marknaden, säger Jacob Mejvik.

Totalt har E.ON anslutit över 33 000 kunder i landet, med en sammantagen effekt på 513 MW.

– Det motsvarar ungefär maxförbrukningen en kall vinterdag för 10 städer av Ystads storlek. Att efterfrågan på solel ökar stort är enormt positivt. Det är glädjande att se att så många vill vara med och driva omställningen till förnybar energi, säger Jacob Mejvik.