Nyheter

Specialleverans: Samarbete har övervunnit globala problem med leveranskedjan

Belastningen på de globala leveranskedjorna fortsätter att göra rubriker i tidningar och på nyheterna, från halvledarbrist till arbetskraft och tillgång till utrustning, allt förvärrat av det osäkra läget i världen. En cobot består vanligtvis av cirka 600 olika delar, från mer än 100 olika leverantörer. Om någon av dem drabbas av fördröjningar kan det leda till förseningar i att slutföra produktionen och leverera en färdig cobot till kunden.

Universal Robots har sett en betydande tillväxt i både efterfrågan och produktion. Trots den globala bristen på nyckelkomponenter och pågående leveransproblem har företaget lyckats leverera cobotarna inom normala ledtider – ett par veckor i Sverige. Jämfört med marknadsgenomsnittet, där det ibland har tagit fyra månader för leverans, så är det en stor bedrift.

Det som gjort detta möjligt är: samarbete – på alla plan.

Engagera sig i relationer

Universal Robots produktionsteam som består av 150 personer är alla involverade och engagerade för att få cobotarna gjord i tid. Många av dessa medarbetare har som uppgift att övervinna problem med leveranskedjan. Det har varit viktigt är att bygga starka relationer med leverantörer för att säkerställa att det, även när störningar drabbar, alltid finns lösningar för att undvika förseningar. Detta har bland annat inneburit att personer från produktionsteamet reser till leverantörer för att övervaka slutförandet och leveransen av viktiga komponenter.

– Samarbete och kommunikation har varit nyckeln, teamet pratar med de primära leverantörerna dagligen, säger Vice President för Operations and Supply Chain, Anders Lassen, och tillägger: Det viktigaste är att alla har fokus på det gemensamma målet – nämligen snabb leverans av cobotar till våra kunder.

Agilt arbetssätt

Den kollektiva insatsen i kombination med att ”tänka utanför boxen” har varit avgörande för att hitta lösningar på problem. På Universal Robots finns det en tradition av att uppmuntra och skapa förutsättningar för innovation, med ett öppet förhållningssätt möjliggörs ett agilt och flexibelt arbetssätt.

Kulturen som präglas av förtroende och samarbete är också starkt beroende av det nära bandet med forsknings- och utvecklingsteamen (FoU), eftersom produkter ibland behöver ändras baserat på de komponenter som finns tillgängliga – utan att kompromissa med slutkvaliteten. Lagarbete och engagemang har inte begränsats till produktionsteamet; FoU-avdelningen har arbetat outtröttligt för att stödja den kollektiva ansträngningen och se till att produkter fortsätter att utvecklas och levereras.

Var förberedd och välj väg

En ytterligare tidsbesparande taktik har varit att få beredskapsplaner godkända som hypotetiska, vilket innebär att ingen ytterligare signering krävs om de i slutändan behövds. Ibland ger de oförutsedda händelserna extra kostnad eftersom marknadsförhållandena och sambandet mellan utbud och efterfrågan ökar priserna eller när alternativa lösningar krävs. Det är ett viktigt ställningstagande för Universal Robots, att leverera i tid till kunden har gått före vinstmarginaler, att prioritera relationen med kunden och hålla sitt löfte – vilket i sig ger en konkurrensfördel på marknaden.

Dessutom har Universal Robots, i kampen om artiklar med hög efterfrågan, kunnat dra nytta av moderbolaget Teradynes inflytande och kontaktnät för att hjälpa till med inköp.

Centralisering av verksamheten

Samtidigt som Universal Robots säljer till kunder över hela världen och är beredda att köpa delar från globala leverantörer, är det fortfarande en resolut dansk spelare, med all produktion vid sitt huvudkontor i Odense. Detta gör det möjligt för företaget att behålla en hög nivå av kvalitetskontroll över sina slutprodukter men det medför oundvikliga utmaningar i leveranskedjorna. För nyckelkomponenter finns det därför leverantörer i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika, där det snabbaste och mest kostnadseffektiva alternativet väljs utifrån efterfrågan. Arbetssättet har byggt in en motståndskraft för när det blir ökade svårigheter att få leveranser från en region – teamet vet då vilka alternativ som finns och kan identifiera problemen och lösningarna i god tid och effekterna av leveransproblemet kan begränsas.

Kundernas framgång i fokus

Pålitlig och snabb leverans är en hög prioritet för kunderna, särskilt i en vardag som kännetecknas av ojämn efterfrågan och osäkerhet. Korta leveranstider innebär att företag kan ställa om sin verksamhet snabbt och se resultat inom några veckor, snarare än månader.

– Engagemang för varje kunds framgång är ett av kärnvärdena på Universal Robots, säger svenske Mathias Wiklund som är Universal Robots Chief Commercial Officer. Våra kunder vänder sig ofta till UR för att komma till rätta med arbetskraftsbristen och för att göra sina verksamheter mer produktiva. Vår förmåga att fortsätta leverera cobotar inom en kort tidsperiod fortsätter att skilja Universal Robots från konkurrenterna.

Det kommande året

Utmaningarna med globala leveranskedjor kommer sannolikt att fortsätta i ytterligare ett år, Universal Robots tillvägagångssätt och process kommer fortsätta att göra det möjligt för företaget att hålla leveranstiden så kort som möjligt.

I ett skede under första kvartalet 2022 var så många som 30 komponenter i ”kritisk” status – vilket innebär att det fanns brådskande problem med att köpa dem. Detta är nu nere på bara åtta, det är en bra utveckling men varje del kan hota möjligheten att hålla produktionen igång enligt schema.

Universal Robots är robust, med en lösningsorienterad inställning och medarbetare som ständigt tänker på alternativ. Att ha ökat antalet beställningarna samtidigt som man levererar cobotar på cirka en fjärdedel av konkurrenternas tid, trots de globala inköpsproblemen, är ett starkt bevis på ett extraordinärt samarbete.

Universal Robots är just nu ute på turné genom Sverige. De tar med sig sina flexibla och lättprogrammerade cobotar, så att även små och medelstora företag runt om i landet får möjlighet att upptäcka fördelarna med automatisering.

På bilden: Cobot byggs i Odense

Foto: Universal Robots