Nyheter

Åsa Allan, vice vd, Kaunis Iron: ”Vi sätter ut annonser men vi får väldigt få sökande för att det helt enkelt inte finns personer”

Gruvindustrin, stålindustrin och mineralindustrin slår larm. Den akuta kompetensbristen hotar Sveriges BNP. Den historiska omställningen som just nu pågår inom industrin kräver ett stort inflöde av nya kompetenser.

Kompetensförsörjning har under en längre tid stått högt på agendan för den svenska gruv- och stålbranschen. Frågan har fått ytterligare aktualitet genom omställningen till en digital och koldioxidfri produktion och de omfattande satsningar som industrin planerar i Norrbotten.

Den svenska gruv- och stålbranschen presenterade därför en ny kompetensfärdplan i samband med Almedalsveckan.

– Vi ser tydligt att konkurrensen ökar. Vi sätter ut annonser men vi får väldigt få sökande för att det helt enkelt inte finns personer, framförallt inte personer med rätt kompetens, sa Åsa Allan, vice vd, Kaunis Iron, på ett seminarium i Almedalen.

– I slutänden innebär det mer import. Det geopolitiska läget som vi har idag visar väldigt tydligt hur känsliga vi är i Sverige och EU, och hur otroligt viktigt det är att vi har en säker försörjning av de här råvarorna nationellt.

Karin Comstedt Webb, vice vd på HeidelbergCement Sverige där Cementa ingår menade att kompetensfrågan är avgörande:

– Vad händer med en region som Gotland om den näst största privata arbetsgivaren som erbjuder stabila jobb året runt avvecklas? Det är klart att det påverkar långt ut i samhället när det gäller den allmänna samhällsservicen och förutsättningarna för att folk faktiskt ska kunna bo här permanent. Det är ganska oöverblickbara konsekvenser.

En annan Akilleshäl som lyftes fram var att det inte alltid lönar sig att arbeta i Sverige.

Josefin Malmqvist, riksdagsledamot för Moderaterna:

– Vi måste reformera bidragssystemen så att det lönar sig att arbeta och vi måste införa krav på människor. Man ska kunna kräva att den som lever på bidrag flyttar till en annan del av Sverige om det finns ett ledigt jobb där. Men idag får man inte ställa krav på det och det tycker jag är orimligt.

Brist på lediga jobb inom industrin är det alltså inte. Frågan är hur branschen ska locka unga arbetssökande till en bransch som går som tåget och där ingångslönerna många gånger är över snittet.

Gruv och stålbranschen står sammanlagt för cirka 10 procent av Sveriges BNP. Kompetensförsörjningen är en avgörande fråga nu när den gröna industrin expanderar. Fram till 2026 behöver drygt 11 000 personer anställas inom basindustrin.