Nyheter

Debatt: ”Återuppstarta GoBiGas och fasa ut beroendet av rysk gas”

”GoBiGas i Göteborg är en nationell angelägenhet för skiftet från rysk gas, till förnybar energi. Anläggningen bör inte skrotas, utan tas upp ur malpåsen som en del av Sveriges och Europas omställning.”

Det skriver bland andra Filip Johnsson, professor i energiteknik, Chalmers i ett debattinlägg i Göteborgs-Posten:

”Som ett svar på Rysslands fortsatta krig mot Ukraina planerar EU-kommissionen importförbud av rysk olja. Att stoppa den ryska naturgasen blir troligen nästa steg. Kan gasen som ersätter bortfallet vara europeisk och förnybar, i stället för till exempel fossil gas från Gulfstaterna och Nordamerika, stärks Europas energimässiga självständighet och arbetet mot klimatförändringarna. Det vore i linje med Internationella Energiorganet IEA:s förslag och är utgångspunkten för EU-kommissionens REPowerEU-plan, presenterat två veckor efter Rysslands anfall. Enligt planen ska biogasproduktionen tolvdubblas till 2030 till 35 miljarder kubikmeter, motsvarande en femtedel av gasimporten från Ryssland. Samtidigt minskar risken för skyhöga matpriser, eftersom jordbruket får tillgång till billig, prisstabil och förnybar gödning.”

”Vi konstaterar följande:

– GoBiGas 1-anläggningen är lönsam. Gasen skulle kosta cirka 80 öre per kWh, något beroende på kostnaden för bränslet, medan nätpriset för biogas i dag är ungefär det dubbla. Därtill har biogasen ett nytt produktionsstöd i Sverige och en tioårig skattebefrielse från EU. Lönsamheten blir ännu tydligare om också den ökade energisäkerheten ges ett värde.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.gp.se/debatt/%C3%A5teruppstarta-gobigas-och-fasa-ut-beroendet-av-rysk-gas-1.73334121