Nyheter

Alvesta Biogas utökar biogasproduktionen

Malmberg har tecknat kontrakt på en biogasuppdrageringsanläggning till Alvesta Biogas. Leveransen inkluderar en Malmberg COMPACT™ GR 3 med en kapacitet att uppgradera 700 Nm3/h biogas till biometan.

Den uppgraderade gasen ska användas till fordonsbränsle. Detta är Alvesta Biogas andra anläggning från Malmberg.

För snart tio år sedan började ett antal lantbrukare i Alvesta-trakten fundera på biogasproduktion. För fem år sedan, 2014, stod anläggningen klar och nu investerar Alvesta Biogas i en ytterligare uppgraderingsenhet.

Råvaran som används är i första hand gödsel från de egna gårdarna. Detta visar återigen på hållbarheten genom att tänka cirkulärt och parallellt möjliggöra en utfasning av naturgas, olja och andra fossila ämnen.

Anläggningen planeras att driftsättas våren 2023.

Marco Selicorni, Ansvarig säljare Malmberg Biogas:

– Alvesta Biogas är en återkommande kund vilket vi är otroligt stolta över. Detta är inte bara ett bevis på att Alvestas verksamhet och satsning på biogas är helt rätt i tiden utan även att vår lösning passar kunden perfekt. Den här typen av satsningar av våra kunder behövs för att vi ska kunna nå våra uppsatta miljömål i Sverige. Vi är väldigt stolta över att får göra detta tillsammans med kunden och tillsammans kan vi skapa en framtid med noll utsläpp!