Nyheter

Energiministern om elektrifieringsstrategin: elen ska fortsatt vara en svensk konkurrensfördel

Igår presenterade energiminister Khashayar Farmanbar en elektrifieringsstrategi som ska säkra den rekordsnabba omställning som inte minst järn- och stålindustrin redan genomför i Sverige.

Nästa steg är avgörande för framgång, att politikerna nu tar sig upp ur skyttegravarna och tar ansvar för nödvändiga energireformer.

Under förmiddagen levererade energiminister Khashayar Farmanbar den hett efterlängtade elektrifieringsstrategin. Annika Roos, vd på Jernkontoret och Pär Hermerén, rådgivare i energifrågor på Jernkontoret, levererade synpunkter direkt till ministern under ett digitalt samtal efter presskonferensen.

Energiminister Farmanbar beskrev de stora investeringar som sker för den hållbara omställningen, bland annat inom järn- och stålindustrin, och hur elektrifieringen är en nyckel för framgång. Energiministern tryckte på vikten av att elen är tillgänglig där och när den behövs och inte minst att även den fortsatta elförsörjningen måste ske till en konkurrenskraftig kostnad för industrin.

– Elen ska fortsatt vara en svensk konkurrensfördel, sa energiminister Khashayar Farmanbar under presskonferensen och i efterföljande möte med industrin.

– Strategin är bra. Men vi var tydliga i mötet med energiminister Farmanbar – klockan tickar. Sverige har höga mål och hög svansföring, men just nu är det bara industrin som levererar. Vi förstår att frågorna är komplexa, men vår uppmaning till politiken inför valet är nu: fastna inte i en förenklad produktionsslagspolemik, utan fokusera på det som faktiskt kan och måste lösas. Vi ser inget alternativ till brett politiskt ansvarstagande och ett högre tempo i beslutsfattandet, säger Annika Roos, vd på Jernkontoret.

Järn- och stålindustrin i Sverige leder den hållbara omställningen

Inom hela järn- och stålindustrin pågår stora satsningar och investeringar i att ställa om verksamheterna för ökad hållbarhet och eliminera de fossila utsläppen. Arbetet sker i enlighet med stålindustrins gemensamma klimatfärdplan.

Så sent som den 28 januari fattade SSAB beslut om att tidigarelägga sin omställning med 15 år, det innebär att företagets verksamheter i Norden ska vara fossilfria 2030, i stället för 2045.

Elförsörjning och tillståndsprocesserna är två frågor som riskerar att bromsa den hållbara omställningen, ta del av järn- och stålindustrins förslag till reformer.