Nyheter

Debatt: ”Vindkraft är snabbaste sättet att få billig elproduktion”

”Jan Utbult har fel i sitt påstående att vindkraft inte skulle vara lösningen på Västsveriges elbehov. Vindkraften är det överlägset snabbaste sättet att få billig elproduktion i tillräckligt stora mängder för att ge hushåll, företag och industrier rimliga elpriser.”

Det skriver Lorentz Tovatt och Boel Lanne (MP) i ett debattinlägg i Göteborgs-Posten:

”Självklart skall byggnation av havsbaserad vindkraft föregås av gedigna miljökonsekvensundersökningar. Alla fågelarter är inte jämnt fördelade över havet, MP är övertygad om att det finns bättre och sämre placeringar av vindkraftverk. När Öckerös vindbruksplan antogs var många negativa till placeringen just för den stora kollisionsrisken med flyttfåglar som stryker utmed de yttre skären. Att skapa områden där trålning inte kan ske kan jämföras med att införa fredningsområden för fisk. Även yrkesfiskarna är ju beroende av bra fiskbestånd. De flytande vindkraftverk som nu planeras på många ställen kommer inte ge upphov till ljud och buller under utplacering av dem och kan flyttas om påverkan på marina miljön visar sig negativ.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.gp.se/debatt/vindkraft-%C3%A4r-snabbaste-s%C3%A4ttet-att-f%C3%A5-billig-elproduktion-1.63514094