Nyheter

Efterlängtad CT-scanner på plats på Produktionstekniskt Centrum

Nu är den på plats, den nya CT-scannern för oförstörande provning och kvalitetskontroll. En efterfrågad resurs av många och utbildningen av operatörer från företagen och bland forskarna verksamma i PTC är redan i full gång.

CT-scanning eller datortomografi är en relativt ny och växande teknik inom industrin som går ut på att med röntgen utföra oförstörande provning (NDT) av till exempel material eller nya produktionsdetaljer. Med scannern kan man i 3D inspektera och analysera med en precision och effektivitet som inte är möjlig med traditionell förstörande provning.

Genom att anpassa klassisk CT-teknik för industriella behov och kombinera den med en kraftfull röntgen, robotmanipulatorer och automatiserad programvara minskar den totala inspektionstiden från timmar till minuter vilket öppnar för en mängd nya användningsområden.

Till nytta för många av aktörerna inom PTC

En av parterna i anskaffandet av scannern är GKN Aerospace som ser stora möjligheter att använda scannern för att utveckla nya testprocesser.

Anders Rosell, Senior research engineer på GKN Aerospace:

– Kvalitén är alltid superviktig på GKN och vi har stort behov av den här typen av analys för att stötta vår processutveckling och för att utveckla ny tillverkningsteknik, tex additiv tillverkning. Men tekniken är väldigt användbar även vid materialforskning och i förlängning även för kvalificering av våra produkter.

Ett steg mot ett mer självförsörjande PTC

Scannern kommer även att hyras ut till intressenter inom forskning och utveckling och även till SME för att möjliggöra processutveckling och testning. Och det finns redan ett stort intresse att använda tekniken från intressenter utanför PTC.

Victor Blom, Projektledare för Springboard på Innovatum Science Park, ser stora möjligheter att utveckla nya samarbeten och lära av varandra för att på bästa sätt utnyttja de möjligheter som den nya scannern medför:

– Med scannern tar PTC ett stort steg framåt inom oförstörande provning och något som alla på kommer ha nytta av. Vi har redan sett att tekniken lockar till sig företag och organisationer som vi inte arbetat med tidigare och det ger oss nya möjligheter för samverkan och utbyte av kunskap.

FAKTA

Phoenix V|tome|x M240

Ett industriellt röntgentomografisystem som utgör en unik kombination av ett högupplösta 180 kV nanoCT® alternativ och en kraftfull 240 kV mikrofokuskälla tillsammans med högdynamisk detektorteknik för snabbt volumetrisk CT rekonstruktion.

Projektet Springboard

Satsningen genomförs som en del av projektet Springboard vars syfte är att Västsverige ska gå stärkt ur Coronakrisen med en framflyttad position för verkstadsindustrin i allmänhet, och flygindustrin i synnerhet. PTC uppgraderas inom både befintliga och nya tillverkningsprocesser med utrustning som ger en ny bas och forskningsinfrastruktur att bygga teknik- och näringslivsutveckling på.

Parter i projektet

Innovatum Science Park, GKN Aerospace, Högskolan Väst, RISE och Kraftstaden Fastigheter.

Projektet finansieras av

Västra Götalandsregionen, GKN Aerospace, RISE, Högskolan Väst och Kraftstaden Fastigheter.