Nyheter

ABB Ability[TM] eMine möjliggör för industrin att ”sköta gruvdriften på ett bättre sätt”

Samtidigt som de mineraler och råvaror som produceras genom gruvdrift blir allt viktigare för att förse oss med produkter för vår vardag, som datorer och elmotorer, är industrin utsatt för ett allt större tryck att förbättra sin egen ekologiska trovärdighet.  Som många andra sektorer i den globala ekonomin vänder sig även gruvdriften till elektrifiering, digitalisering och automation för att förbättra hållbarhet och produktivitet.

Max Luedtke, chef för gruvdrift på ABB Process Industries, förklarar varför gruvindustrin förbereder sig inför en eldriven framtid och hur lösningar som ABB AbilityTM eMine kan hjälpa till att uppnå detta.

Varför är gruvindustrin viktig i vår strävan mot en mer hållbar framtid?

Gruvindustrin är en bransch som är viktig för vår vardag och är avgörande för försörjningen av centrala mineraler som koppar, järn, kobolt och litium. Gruvorna är också viktiga för att kunna möjliggöra övergången till elfordon.

– Vi ser att koppar används mycket till elmotorer och till många andra typer av tekniker. Och litium är ett av de material som ingår i batterier.

– Eftersom gruvindustrin ingår i lösningen för en mer hållbar framtid och det sätt på vilket vi vill leva i världen, men också bidrar till utsläppen av växthusgaser med sju procent globalt, måste branschen säga att okej, låt oss sköta gruvdriften på ett bättre sätt.

Hålla jämna steg med efterfrågan genom elektrifiering

När gruvbolagen, tillsammans med teknikledare som ABB, försöker förbättra sin hållbarhet måste förändringarna också öka produktiviteten för att de ska kunna hålla jämna steg med den ökande efterfrågan.

– Om de lastbilar som används inom gruvnäringen är de som släpper ut mest koldioxid är det bästa sättet att minska de sammanlagda utsläppen i gruvan att övergå till ellastbilar. Sett till produktiviteten innebär en övergång från diesel eller bensin till elfordon att serviceintervallen blir mycket glesare. Eldrift är också lösningen om man vill att gruvorna ska bli autonoma eftersom man kopplar samman el med tekniker för automation och digitalisering.

– Det är mycket intressant att konstatera att för 130 år sedan började ABB faktiskt i gruvindustrin genom att installera elmotorer för en uppfordringslösning och nu elektrifierar vi resten av gruvan.

ABB eMine™ – en holistisk lösning

Det är i övergången till eldrift som ABB:s eMine™ kommer in i bilden – en medveten strategi, beprövade metoder och en lösningssvit med integrerade elektrifiering- och digitaliseringslösningar som syftar till att hantera industrins utmaningar på ett holistiskt sätt.

– Det pågår en tydlig övergång i gruvindustrin och eMine™ är det koncept som för samman allt. Vi arbetar tillsammans med många andra partners och är tidigt involverade med kunden för att titta på hur gruvan behöver utformas och vilka steg som krävs för att göra detta till en framgång. På så sätt kan vi bryta ned den stora visionen till konkreta projekt. Det är vår roll och det är hela idén bakom eMine™.

– Ett bra exempel på denna stegvisa process är när vi talade med ett gruvbolag i Kanada, där de sade att det var alltför tidigt att elektrifiera en av deras stora fordonsflottor. Men de hade bussar som körde arbetarna upp till gruvan. Genom att börja med att elektrifiera bussarna fick vi till stånd en ändrad inställning hos många av arbetarna.

– Det är som om vi inleder ett nytt kapitel för att övergå till helt eldrivna gruvor och det är mycket spännande nu att arbeta inom gruvindustrin.