Nyheter

Nettoutsläpp vid uppbyggnad och underhåll

Alight har implementerat ett Voltpack Mobile System från Northvolt som ett pilotprojekt i sin solpark som är under uppbyggnad i Skurup för att testköra framtidens metod för uppbyggnad och underhåll av solparker utan utsläpp.

Under uppbyggnadsfasen drivs byggarbetet vanligtvis av en dieselgenerator och dieseldrivna fordon eftersom ingen nätanslutning ännu finns tillgänglig. Genom att istället använda ett mobilt batteri har man tagit bort de utsläpp som vanligtvis skulle uppstå vid drift av ett dieselsystem.

Voltpack Mobile System är ett mobilt batteri som har designats för att ersätta en dieselgenerator. Genom att kombinera denna mobila lagringslösning med kraften som genereras av solcellspanelerna i konstruktionen, har Voltpack Mobile förmågan att tillhandahålla all kraft som behövs på plats för konstruktionen samt ladda elektriska byggfordon.

Sådana innovativa lösningar skulle göra det möjligt för Alight att gradvis minska användningen av dieselbränsle och därmed eliminera en källa till koldioxidutsläpp under byggprocessen av solparker. Man hoppas och förväntar sig att framgången för detta försök kan skalas över andra solparker och angränsande sektorer, eftersom sektorn för förnybar energi ser över möjligheten att fullända sin leveranskedja och när tunga industrier byter fossila bränslen till hållbara energikällor. Till exempel kan tekniken möjligen användas vid pålningen för panelerna – den mest energikrävande aktiviteten i att bygga en solpark.

Harald Överholm, VD på Alight:

– För framtidens elnät, dess utveckling och för att höga mål ska kunna uppnås måste vi fortsätta i vår strävan efter grön innovation. Solenergi kommer att stödja den globala ekonomin och våra energibehov i många år framöver, och därför är det viktigt att vi optimerar processen som bygger och utvecklar solenergi. Jag har länge velat ta bort icke-förnybara energikällor från leverantörskedjan och uppbyggnadsfasen, och det här samarbetet med Northvolt gör precis det. Som vi har sett i vårt pilotprojekt kan Northvolts batterikapacitet göra det möjligt för oss att ta bort dieselgeneratorer och vi hoppas kunna expandera ytterligare genom att använda detta alternativ – med sikte på ett dieselfritt byggande av solparker.

Elias Afeiche, Sales Manager, Northvolt:

– Voltpack Mobile System är kärnan i Northvolts uppdrag att möjliggöra framtidens energi. Den mobila batterienheten levererar de verktyg till våra kunder som krävs för att de ska gå över från koldioxidintensiva teknologier och ta steget till mer avancerad och hållbar teknik. Voltpack Mobile System är mycket väl anpassat för byggmiljöer tack vare dess robusta design, dess förmåga att förse både låg belastning och mycket höga toppar samt ge en bättre miljö för arbetare utan skadliga utsläpp och en sänkt ljudnivå under arbetet.