Nyheter

Debatt: ”Politikerna skönmålar svenska skogsbruket”

”I debatten hörs ofta att skogsnäringens viktigaste produkt är virke, men rent ekonomiskt står virke för enbart 20 procent av exportvärdet från skogsnäringen. När det gäller skogsnäringens andra produkter – papper, engångsartiklar och bioenergi – får vi ständigt höra att ”de görs ju bara av skogsresterna”.”

Det skriver David van der Spoel, talesperson Skydda skogen , Lina Burnelius, projektledare och Internationell koordinator Skydda skogen och Sebastian Kirppu, skogsbiolog Skydda skogen i en debattartikel i Aftonbladet:

”Detta narrativ sprids av både politiker och skogsbolag för att dölja att det de kallar ”rester” i själva verket utgör majoriteten av skogsråvaran.”

”Skogsindustrierna kampanjar hårt för att behålla skattebetalarnas förmåner. Genom påverkansarbete som börjar redan i grundskolan och via reklamkampanjer, framförs myten om att dagens skogsprodukter kommer rädda oss undan klimatkrisen, och att tillståndet för den biologiska mångfalden är god i Sveriges skogar.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/rE91B3/politikerna-skonmalar-svenska-skogsbruket