Nyheter

Biometria kvalitetssäkrar Holmens skördare

Biometria utökar sitt uppdrag för Holmen och har påbörjat kvalitetssäkringen av de skördare som körs inom Region Nord. Sammanlagt ska 65 skördare driftsättas. Kvalitetssäkringen är ett sätt för Holmen att öka en redan god mätningskvalitet ytterligare.

Redan under första kvartalet 2022 ska driftsättning och utbildning vara klar.

− Att låta kvalitetssäkra våra skördare är ett hjälpmedel att göra ett bra jobb ännu bättre, vi förväntar oss att kunna se resultat ganska omgående. Genom kvalitetssäkringen kommer vi att kunna leverera en mer träffsäker produkt till både våra egna och andras sågverk, säger Mattias Gustafsson, produktionschef Region Nord på Holmen Skog.  
 
Bra precision i mätningen skapar vinster för både mottagande industri och den privata markägaren. Holmen ser fördelen att mäta rätt även på maskiner som gallrar för att ha bra koll på volymer i uttaget. Med de många egna industrier Holmen har är det viktigt att kunna maxa mot sågens beställningar.  

− Det är positivt att fler företag ser nyttan av att arbeta med skördarnas mätning. Vår erfarenhet är att företag som börjat arbeta med detta får en mycket högre utväxling och att det ger en jämn och hög snittstandard på mätningen, säger Jonas Hemmingsson, chef för Fältverksamheten på Biometria.  

Biometria genomför praktiska aktiviteter ute i skogen med Holmens personal, stöttar dem och förser dem med skördardata. Arbetet inleds med testkörning och kröning av maskinen och maskinlagen får sedan regelbunden coachning och stöd i det dagliga arbetet. Skördarna följs regelbundet upp vilket gör att avvikelser snabbt kan identifieras. När den första driftsättningen är klar följs skördarna upp kontinuerligt, inte bara gentemot entreprenörerna, utan även mot Holmens personal vid fältkontroller två ggr.   

− Samarbetet mellan oss innebär att vi får fortlöpande utbildning och coachning, Återkopplingen vid fältbesöken och återkopplingen är bra och uppskattad även av entreprenörerna. Biometria har hög kompetens kring till exempel kalibrering och hur man ska jobba för att skördaren ska mäta så bra som möjligt, säger Mattias Gustafsson.