Nyheter

Vattenfall skärper sina utsläppsminskningsmål

Vattenfall har beslutat att ytterligare skärpa sina utsläppsminskningsmål för 2030 och framåt i syfte att till 2040 kunna nå nollnettoutsläpp. De nya målen har satts för att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 grader och har godkänts av Science Based Targets-initiativet (SBTi), vilket ger en extern verifiering av att målen överensstämmer med den senaste klimatforskningen.

Vattenfall är nu ett av få större energibolag som har tagit detta viktiga steg.

Vattenfalls nya utsläppsminskningsmål:

Minska utsläppsintensiteten i egna verksamheten (Scope 1+2) med över 77 % fram till 2030 jämfört med 2017 (SBTi-godkänt)

Minska absoluta utsläpp från användning av sålda produkter (Scope 3) med 33 % fram till 2030 jämfört med 2017 (SBTi-godkänt)

Nå nollnettoutsläpp fram till 2040

Vattenfalls hittillsvarande klimatmål godkändes av SBTi i oktober 2019 och bedömdes då ligga i linje med tvågradersmålet. Vattenfall har nu beslutat att vidta ytterligare åtgärder för att minska utsläppen ännu mer i enlighet med 1,5-gradersscenariot, det mest ambitiösa scenariot från Parisavtalet.

– Klimatkrisen är en realitet, och vi har inte bara ett ansvar för att intensifiera och skynda på våra insatser, utan Vattenfall ser också stora möjligheter att vara ledande i denna brådskande omställning. Därför har vi på Vattenfall beslutat att agera i enlighet med IPCC:s slutsatser. Det räcker inte med två grader. Skillnaden på en halv grad är världsviktig för oss, och utgör ett enormt kliv framåt mot ett fossilfritt liv inom en generation, säger Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef.

Anna Borg tillägger:

– Vi lyckades nå vårt SBTi-mål om 2 grader redan 2020 genom att minska de absoluta koldioxidutsläppen med nästan 40 % jämfört med 2017, tio år tidigare än planerat. Vi kommer nu att påskynda vårt arbete ännu mer. Det innebär att vi ska minska vår utsläppsintensitet med över 77 % från 2017 till 2030. Vi förbinder oss också att uppnå nollnettoutsläpp fram till 2040 i hela vår värdekedja. Det är viktigt att vi utnyttjar våra expertkunskaper och vår marknadsposition för att hjälpa våra kunder och leverantörer att minska sina utsläpp. Därför har vi också satt upp ett mål om 50 % utsläppsminskning för våra gods- och tjänsteleverantörer.

– Vi är mycket glada över att Vattenfall, ett av Europas ledande energibolag, har gjort denna djärva satsning för att sälla sig till ett litet fåtal europeiska energibolag som satsar på att minska sina utsläpp i linje med 1,5-gradersmålet. Vi ser fram emot resultaten av denna nya målsättning, säger Alberto Carrillo Pineda, Managing Director och en av grundarna av SBTi.