Nyheter

Hitachi ABB Power Grids skriver partnerskapsavtal med Högskolan Dalarna

Hitachi ABB Power Grids har tecknat ett strategiskt partnerskapsavtal med Högskolan Dalarna. Syftet är att fördjupa samarbetet för att öka innovationstakten, utbyta kunskap och tillsammans verka för att tillgodose regionens behov av framtida arbetskraft.

Redan idag pågår samarbetet i form av gästföreläsningar, examensarbeten och gemensamma projekt. Sedan 2019 stödjer Hitachi ABB Power Grids, tillsammans med andra parter, ett forskningsprojekt på Högskolan Dalarna för att öka kunskapen om hur samhället och dess goda krafter kan arbeta tillsammans för att skapa ett inkluderande och fredligt samhälle.

Framåt kommer partnerskapet inriktas mer på kunskapsutbyte och talangförsörjning, bland annat inom utbildningarna rörande energiteknik samt personal- och arbetsliv. Områden där Hitachi ABB Power Grids kommer behöva stärka upp med hundratals medarbetare under de kommande åren (som tidigare meddelats), för att fortsätta resan mot ett koldioxidneutralt energisystem.

– Högskolan Dalarna har en viktig roll i att utveckla och förse regionen med framtidens medarbetare och jag ser därför fram emot att stärka vårt samarbete ytterligare, säger Jenny Larsson, vd för Hitachi ABB Power Grids i Sverige. Tillsammans ska vi verka för att öka teknikintresset bland unga och synliggöra de spännande arbetsmöjligheterna inom regionen. Vi kommer också utbyta kunskap och vi ser fram emot att dela med oss av vår expertis i utbildningar och under gästföreläsningar, tillägger hon. 

Avtalet signerades under ett besök i den Japanska trädgården i Ludvika. På bild från vänster: Jenny Larsson, Andreas Wrener, Martin Norsell, Anna Hellman, Sigrid Saveljeff, Peter Forsberg, Filip​ Elveling​, Håkan Flink och Jörgen Elbe.

– Jag är väldigt glad att vi kan utöka vårt samarbete ytterligare. Kompetensbehovet inom flera områden i regionen är stort, inte minst inom teknikområdet, säger Martin Norsell, rektor vid Högskolan Dalarna. Vi behöver därför öka intresset för teknikutbildningar och stärka den kompetens som redan finns. Tillsammans med Hitachi ABB Power Grids, som är en viktig aktör med värdefull kunskap och erfarenhet, kan vi bidra till kunskapsutveckling, samhällsnytta och skapa goda utbildningsmöjligheter på flera olika sätt, tillägger han.

Det strategiska initiativet ska skapa förutsättningar för ökat samarbete och kunskapsutbyte inom gemensamma kompetensområden som energisystem, energiteknik samt rörande framtidens personal- och arbetslivsfrågor. Samarbetet ska också positionera Hitachi ABB Power Grids som en attraktiv arbetsgivare bland högskolans studenter där exempelvis praktik, exjobbsarbeten och sommarjobbsmöjligheter synliggörs.