Nyheter

Samarbetsavtal: Eco Wave Power och det israeliska försvarsdepartementet och marinen

Eco Wave Power Global AB har ingått ett samarbetsavtal med upphandlingsenheten i det israeliska försvarsdepartementet och marinen , för att undersöka möjligheten att installera Eco Wave Powers teknik i Marinens baser.

Enligt villkoren i avtalet kommer Eco Wave Power omedelbart att distribuera vågmätningssystem för att samla in vågdata, på en till tre potentiella marinbaserna, medan Marinen kommer att säkra alla tillstånd för utplacering av vågmätningsutrustningen.

Marinens specialiserade dykteam kommer att installera mätutrustningen i marinbasernas territorialvatten. I slutet av mätperioden kommer Eco Wave Power att dela den insamlade informationen med Marinen, som i sin tur kommer att testa teknikens potential på de utvalda platserna. Därefter kommer Eco Wave Power och Marinen att tillsammans skapa prognoser för en framtida potentiell energiproduktion.

Efter att ha identifierat de mest lämpliga platserna för installation, och förutsatt att tekniken bedöms genomförbar, kommer Marinen och Eco Wave Power att arbeta mot nästa steg i samarbetet, vilket potentiellt innefattar utplaceringen av Eco Wave Powers teknik för produktion av ren el till marinbaserna

Inna Braverman, VD för Eco Wave Power:

– Vi är mycket glada att kunna tillkännage detta samarbete med det israeliska försvarsdepartementet och marinen, som är en global ledare inom avancerad teknik. Detta är ett extremt viktigt samarbete eftersom det visar på potentialen för framtida kontrakt med marinbaser över hela världen, som kan bli betydande aktörer i den globala kampen mot klimatförändringar, samtidigt som det representerar ett nytt marknadssegment för vågkraft.

Om Eco Wave Power Global AB

Eco Wave Power Global AB är ett teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. EWPGs vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

EWPG har erhållit ett erkännande som “banbrytande teknik” av Israels energiministerium och betecknades som en “effektiv lösning” av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPGs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Företaget har också erkänts av FN och mottagit “Climate Action Award”.