Nyheter

LKAB och Gällivare Näringsliv fördjupar samarbetet

Gällivare är centralt i LKAB:s hela omställningsplan. Det är i Gällivare Hybritteknologin börjar industrialiseras.

– Det är här vi inleder övergången till järnsvamp med den första Hybritanläggningen, vilket bara är början på vår omställning. Den efterföljande omställningen blir långt större med nya gruvinvesteringar för att gå på djupet och en fem gånger så stor kapacitet för att producera järnsvamp. Det här är ett arbete vi måste göra tillsammans med andra. Därför inleder vi nu ett fördjupat treårigt samarbete med Gällivare Näringsliv AB, inriktat på hållbarhet och kompetens, säger Monika Sammelin, områdeschef för LKAB i Malmberget.

– Det är mycket glädjande att vi nu kan inleda ett fördjupat samarbete med LKAB. Gällivare står i centrum för gruvindustrins gröna omställning.

Samarbetet innebär bättre förutsättningar för kommunens små och medelstora företag att kunna ställa om och stärka sitt hållbarhetsarbete och konkurrenskraft, säger Roger Hansson, vd för Gällivare Näringsliv AB.

– Hållbarhetsfrågorna är en viktig och stor pusselbit. På det här sättet skapar vi större möjligheter för oss själva och våra leverantörer att utvecklas inom området, säger Monika Sammelin.

Arbetet syftar även till att identifiera behov av kompetens och kompetensutveckling.

– För att kunna driva teknikutvecklingen måste vi på bred front höja oss kompetensmässigt. Det handlar bland annat om att kunna utbilda sig. Vi kommer även att behöva rekrytera utifrån och därmed attrahera ny arbetskraft såväl som framåtlutade företagsetableringar, säger Monika Sammelin.

De industriella framtidsplanerna på orten har skapat större förutsättningar att satsa i Gällivare.

– Vi har enorma utmaningar framför oss, men ännu större möjligheter. Därför är det viktigt att lokala leverantörer i Malmfälten ges möjlighet att utvecklas med oss och att andra som inte vill missa allt det häftiga vi gör, inte tvekar utan hänger med på det vi skapar här och nu, säger Monika Sammelin.

Samarbetet innebär att LKAB går in med en miljon kronor per år i tre år i Gällivare Näringsliv AB.