Nyheter

Tekniska verken i Linköping vill bygga vindkraftverk i Ullared

Tekniska verken i Linköping ser just nu över möjligheterna att bygga vindkraftverk vid Skällstorp i Falkenbergs kommun. En tidig förstudie som har gjorts visar att det finns goda förutsättningarna för vindkraft i området. Under året kommer fler utredningar att göras.

Skällstorp är beläget öster om Ullared, norr om väg 153, i Falkenbergs kommun. Avståndet till Ullareds tätort är drygt 3 km. Området består i huvudsak av produktionsskog, framför allt gran och tall. Relativt stora områden med mossmark finns också. Området är beskrivet som ”föreslaget lämpligt vindbruksområde” i kommunens översiktsplan, marken ägs av privata markägare.

– Projektet är ännu i en tidig undersökningsfas och vi kommer titta på områdets förutsättningar. Bland annat kommer vi inventera fågelliv, natur- och kulturvärden. Först när allt det är gjort, och om förutsättningarna ser goda ut för vindkraftverken, så kommer vi kunna ansöka om miljötillstånd hos Länsstyrelsen med hänsyn till våra undersökningar. Tillståndsprocessen tar vanligen upp emot tre år, säger Henrik Valent, affärsenhetschef för Vindkraft på Tekniska verken i Linköping.

Om undersökningarna visar att Skällstorp skulle vara lämpligt för vindkraft kommer närboende och allmänhet att bjudas in till samråd om vindkraftsprojektet.

Tekniska verken har som mål att en tredjedel av elproduktionen ska bestå av förnybar el från vindkraft. Det ligger i linje med Tekniska verkens vision om att bygga världens mest resurseffektiva region, och Linköpings kommuns mål om ett CO2-neutralt Linköping 2025.

Läs mer om vindkraftsprojektet:

här