Nyheter

RISE rekryterar tio AI-forskare till ny centrumbildning

Sverige har en generellt hög digital kompetens men när det gäller AI ligger inte Sverige i topp utan länder som USA, Kina, Japan och Sydkorea har ett försprång.

Här ska RISE nya centrumbildning göra skillnad och speciellt för att utnyttja möjligheterna med tillämpad AI i industrin och offentlig sektor.

AI är kärnan i avancerad digitalisering och dess tillämpningar i smarta produkter och produktion, tjänster och automation, vilket förändrar företag och samhälle i grunden.

– Sverige är ett av världens mest innovativa länder. RISE satsar på utökad spetskompetens inom AI för att vi skall kunna utnyttja de nya möjligheterna inom alla områden, från effektivare läkemedelsutveckling till klimatsmarta energisystem och telekomnät. Sverige ska vara världsledande inom tillämpad AI, säger Pia Sandvik, VD RISE.   

RISE är redan en av Sveriges ledande aktörer inom tillämpad AI. RISE forskare utvecklar nya AI-metoder och teknologier och utforskar möjligheterna med AI i över 100 pågående AI-projekt inom RISE alla områden och i nära samarbete med industrin och offentlig sektor. Nu vill RISE skapa bättre förutsättningar för att Sverige ska ligga i framkant och ta utvecklingen inom AI till nästa nivå.

– Vi behöver växla upp vår kapacitet rejält. Det finns möjligheter inom alla industri- och samhällsområden och för att kunna ta tillvara dessa behöver vi fler experter inom AI som samarbetar nära med våra områdesexperter, säger Sverker Janson, enhetschef och centrumledare för RISE centrum för tillämpad AI.

RISE utökar nu sitt team och söker tio nya AI-forskare som ska arbeta med teknikområden som bland annat deep learning, datorseende, språkteknologi, automatiska resonemang och AI-plattformar.

Foto: David Lagerlöf

På bilden: Sverker Janson RISE