Nyheter

Baltpool börjar handla med återvunnet trä

International Biomass Exchange Baltpool, den internationella handelsplatsen för biobränsle, utökar sin verksamhet genom att starta handel med en ny produkt – återvunnet trä.

Detta ger företag som hanterar bygg- och industriavfall möjlighet att delta i auktioner återvunnet trä för leverans till energi- och värmeproducenter i de baltiska och skandinaviska länderna.

– Genom att börja handla med återvunnet trä gör vi det möjligt för företag som använder biobränsle att köpa ett nytt biobränsle på våra börsauktioner. Dessutom får säljare av återvunnet trä nu ytterligare en försäljningskanal och möjlighet att exportera produkterna till fler länder, vilket ger ett större geografiskt handelsområde, säger Andrius Smaliukas, chef för International Biomass Exchange Baltpool.

Baltpool har möjliggjort en transparent process för handel med återvunnet trä genom att standardisera specifikationerna för dessa nya produkter baserat på kraven i olika baltiska och skandinaviska länder.

– Vi har märkt av en ökad efterfrågan på återvunnet trä under en längre tid. Vi har fått förfrågningar från både köpare och säljare, särskilt från de baltiska och skandinaviska länderna. Vi är det enda börsen i Europa som standardiserar biomassaprodukter och använder nu framgångsrikt denna erfarenhet även för återvunnet trä som biobränsle. Vi strävar efter att underlätta internationella transaktioner för handel biobränsle genom ett internationellt centraliserat e-handelssystem, säger Andrius Smaliukas.

De största köparna av återvunnet trä förväntas vara energiproducenter från baltiska och skandinaviska länder med pannor som är anpassade för detta biobränsle.

Säljarna förväntas vara företag som bedriver hantering av bygg- och industriavfall och som har nödvändiga certifikat och tillstånd. Den minsta mängden återvunnet trä som kan handlas på Baltpool är 70 MWh (cirka 24 ton).

Baltpool handlar även med flis, träpellets, bränsletorv och lignin både med leverans inom varje land och internationellt. Totalt genomfördes 5629 transaktioner på börsen och 5,4 TWh biobränslen till ett värde av54,9 miljoner euro bytte ägare under 2020.

Om Baltpool

Baltpool verkar i Litauen, Lettland, Estland, Polen, Danmark, Finland och Sverige. Baltpool är en del av Litauens statligt ägda EPSO-G. För närvarande är 435 medlemmar registrerade på Baltpools handelsplattform för biobränslen.