Nyheter

Boliden: Mineraltillgångar och Mineralreserver 2020

I Aitik, Garpenberg och Kevitsa är situationen med mineraltillgångar och mineralreserver god. Under året har prospektering varit fortsatt framgångsrik vid Tara Deep-mineraliseringen och i Bolidenområdet ökar mineraltillgången till följd av prospektering mot Rävliden-fyndigheten.  

– Vi har en stabil situation vid våra större gruvor och vid Tara och i Bolidenområdet går utvecklingen framåt. Det är naturligtvis mycket positivt att vi nu kommit igång med underjordsborrningar i Tara, säger Stefan Romedahl, direktör affärsområde Gruvor.

Kostnaden för prospektering 2020 var 504 (570) MSEK. Genomförande av viss prospektering påverkades av restriktioner relaterade till covid-19.

Aitik

I Aitik pågår för närvarande ingen omfattande prospektering. Däremot fortsätter arbeten med att förbereda Liikavaara-fyndigheten, cirka 3 km nordväst om Aitik, för brytning. Prospektering och utvärdering pågår även på Nautanen-fyndigheten, cirka 15 km norr om Aitik. I Aitik, inklusive Liikavaara, ökar mineralreserverna med 165 Mton (14 %) medan mineraltillgångarna minskar med 210 Mton (19 %). Designändringar och en förfinad kostnadsmodell har gjort att mineraltillgång kunnat lyftas till mineralreserv. Under 2020 anrikades 42 Mton malm. I Nautanen gjordes under 2020 en ny beräkning av mineraltillgången som visar att den ökar med 5,7 Mton (36 %).

Bolidenområdet

I Bolidenområdet fortsätter undersökningarna mot Rävlidenmineraliseringen i Kristineberg. Borrningar, provbrytning och provanrikning har gjorts under 2020 och en ny beräkning har gett en ökning av mineraltillgången med 2,7 Mton. Mineralreserven ökade i Renström men minskade i Kristineberg och i Kankberg. Totalt minskar mineralreserven med 1,2 Mton        (9 %), vilket är något mindre än det som anrikats under året (1,6 Mton). Mineraltillgången ökar med 2,7 Mton (12 %).

Garpenberg

Garpenberg har bra framförhållning med mineraltillgångar och mineralreserver. Prospektering och studier har varit framgångsrika under året och mineralreserven ökar med 14,7 Mton (20 %). Under 2020 anrikades 3,0 Mton i Garpenberg. Prospektering i Garpenberg har tillfört lika mycket som brutits under 2020 men genom att så stora tonnage lyfts till mineralreserv minskar mineraltillgången med 6,4 Mton (9 %).

Kevitsa

I Kevitsa minskar mineralreserven med 12 Mton (9 %), varav fjolårets brytning uppgick till 9,5 Mton. Det är främst designändringar bl.a. bredare ramper samt högre cut-off de två kommande åren som orsakar resten av minskningen. Mineraltillgången ökar däremot med 22 Mton (14 %). Ny borrhålsinformation och ny geologisk modell är de viktigaste faktorerna för denna ökning.

Tara

I Tara fortsätter undersökningar av Tara Deep-mineraliseringen med borrningar från dagen samtidigt som ortdrivning pågår mot Tara Deep på cirka 1000 meters djup. Man har nu nått så långt att borrning mot Tara Deep har börjat underjord. Borrningarna från dagen har varit framgångsrika och kvantiteten i Tara Deep beräknas nu till 26 Mton antagen mineraltillgång, att jämföras med 22 Mton 2019, vilket även bidrar till en ökning av Taras totala mineraltillgång med 4,7 Mton (16 %). Samtidigt har arbetet fortsatt med att förbättra de geologiska modellerna över malmlinserna och designen av brytningsrum i Taragruvan. Detta tillsammans med tillskott från borrningarna har lett till att man kunnat ersätta hela årets brytning på 2,3 Mton och öka mineralreserven med 700 kton (4 %).