Nyheter

Ligna Energy utökar styrelsen

Ligna stakar ut planerna för tillväxt mot massproduktion av battericeller och batteripackar. Detta medför att bland annat att driva produktutveckling, marknadsföring och produktionsuppskalning.

För detta krävs ett bra nätverk av partners och investerare som tror på bolagets produktlösning och förmåga.

I linje med detta har bolagets styrelse nu utökats med tre nya och spännande medlemmar:

Mari Broman:

Har bred och mångårig erfarenhet från ledande befattningar och styrelseuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn, senast som vice VD för Riksbyggen och tidigare biträdande stadsdirektör i Göteborg. Hon är idag bland annat styrelseordförande för IQ Samhällsbyggnad som är en medlemsorganisation för forskning och innovation inom samhällsbyggnadssektorn och styrelseledamot i byggkoncernen Serneke.

Ulf Troedsson:

Som tidigare VD och koncernchef för Siemens Norden och Baltikum har Ulf stor insyn och kunskap i Energi och Industrisektorn. Är idag vd och ägare av Ojnveden AB samt ledamot och vice ordförande i Skandias fullmäktige. Vidare är han executive advisor för Vargas Holding AB och Liquid wind AB. Han är styrelseledamot i Vätgas Sverige och aktiv i projekt inom Ingenjörs Vetenskaps Akademin (IVA) samt arbetar som mentor.

Magnus Wikström:

Har mer än 15 års erfarenhet som senior ledare i den globala skogs och förpackningsindustrin. Med ledarskap och ansvar för R&D, innovation, företagsutveckling och investeringsplanering.

Om Ligna Energy:

Företaget bildades 2017 för att utveckla batterier baserade på förnyelsebara och kostnadseffektiva råvaror från skogen. Den unika materialteknologin kommer från mångårig forskning vid Laboratoriet för Organisk Elektronik, Linköpings Universitet. Produktutvecklingen har nu kommit så långt att Ligna tillverkar och testar cylindriska biobattericeller i Norrköping. Den fortsatta materialförbättringen drivs vidare i samarbete mellan Ligna Energy och Linköpings Universitet. Målet för Ligna Energy är att ta fram batterier för storskalig lagring av elektrisk energi, för att möjliggöra övergången till förnyelsebar energiförsörjning. Enligt Peter Ringstad, VD för Ligna Energy, så är applikationsspecifika demonstratorer och produktionsuppskalning viktiga steg i företagets plan för att kunna leverera till de första kunderna. För detta söker Ligna investerarkapital i en aktieemission på 10 Mkr.