Nyheter

Produktionsstart: Stora Ensos bruk i Uleåborg

Stora Enso har slutfört konverteringen av pappersbruket i Uleåborg till produktion av förpackningskartong. Massaproduktionen har varit igång sedan mitten av januari och den nyligen konverterade maskinen är i uppstartsfasen.

Projektet inleddes i maj 2019 efter investeringsbeslutet på 350 MEUR och färdigställdes inom budget. Kartongmaskinen kommer nu att köras in under det första kvartalet och förväntas uppnå full designkapacitet till slutet av året.

Den nya produktionslinjen för kraftliner kommer att tillgodose globala kunder inom användningsområden med höga krav på förpackningens styrka, renhet och visuella egenskaper. Produkten, AvantForte by Stora Enso, har tre fiberlager och är därmed den starkaste kraftlinern i Stora Ensos portfölj. Den kan bland annat användas i förpackningar för färska, fettrika eller fuktiga livsmedel samt i premiumförpackningar för e-handel.

– Konverteringen av Uleåborgs bruk är ett viktigt steg i vår transformation och svarar på en ökad global efterfrågan på cirkulära och miljövänliga förpackningsmaterial. säger Stora Ensos VD Annica Bresky.

– Uleåborgs bruk kommer att utnyttja den senaste teknologin för att producera en stark och materialeffektiv kraftliner av högsta kvalitet. Det ger oss möjligheten att verka inom premiumsegment för förpackningar med hög tillväxtpotential, såsom livsmedel och e-handel, säger Hannu Kasurinen, chef för divisionen Packaging Materials.     

Inom konverteringsprojektet har en av de två tidigare pappersmaskinerna konverterats till produktion av förpackningskartong. Massabruket och torkmaskinen har modifierats för att tillverka oblekt brun massa (530 000 ton/år), varav 150 000 ton säljs externt. Kapaciteten för den nya förstklassiga kraftlinerlinjen ligger på 450 000 ton per år. När Uleåborgs bruk inom ett år är helt inkört, kommer det att generera en årlig försäljningsökning på 300 MEUR för divisionen Packaging Materials.

Konverteringen av Uleåborgs bruk medför också att Packaging Materials divisionen förstärker sin verksamhet för arkningstjänster. Arkningsanläggningen för Lumipaper i Antwerpen, som konverteras från arkning av papper till i huvudsak kartong, kommer att använda klippare från Uleåborg och tillhandahålla en snabb arkningsservice till kontienentaleuropa.

Efter inkörningen av den första konverterade linjen, har Uleåborg ytterligare ett framtida tillväxtalternativ genom den möjliga konverteringen av den andra pappersmaskinen till förpackningsmaterial. Detta skulle ytterligare kunna öka Uleåborgs konkurrenskraftighet genom integrerad massatillgänglighet, ytterligare fasta och rörliga kostnadsbesparingar, samt högre utnyttjande av den interna djuphavshamnen.

Bruket har cirka 400 medarbetare, inklusive hamnpersonal. Anläggningens förbrukning av virke, som främst köps in från privata skogsägare i norra Finland, kommer att öka med 0,5 miljoner m3 till 2,4 miljoner m3 per år.