Nyheter

”Dags för Sverige att satsa stort på fossilfri vätgas”

”Vi har tagit fram en strategi för att göra Sverige till en ledande vätgasnation”.

Det Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, Anna Borg, vd Vattenfall, Henrik Henriksson, vd Scania Group, Hans Holmström, vd Siemens Energy, Martin Lindqvist, vd SSAB, och Jan Moström, vd LKAB:

”Prisraset på förnybar el överträffar alla prognoser. Priset på solel var i somras nere på 11 öre per kWh i Portugal och vindkraft i Sverige byggs för cirka 25–30 öre per kWh. På samma sätt kommer priset på själva elektrolysörerna att minska när den storskaliga produktionen nu kommer i gång vilket gör att grön vätgas förväntas vara den billigaste vätgasen redan år 2030. Strategins huvudinriktning är att enbart fossilfri vätgas ska premieras i svensk politik.”

”Vätgasens potential är alltså gigantisk. I den framtagna vätgasstrategin uppskattas utsläppen av växthusgaser kunna minska med cirka 30 procent i Sverige. Därutöver minskar utsläppen i andra länder genom användning av svenska produkter, med drygt det dubbla. Samtidigt finns flera utmaningar och produktionen av vätgas kommer att kräva stora mängder el, cirka 55 TWh i planerade investeringar om priset på elen fortsatt kan hållas på en konkurrenskraftig nivå.”

Läs hela debattartikeln:

https://www.dn.se/debatt/dags-for-sverige-att-satsa-stort-pa-fossilfri-vatgas/