Nyheter

Svenskt Vatten: ”Sverige behöver säkra sitt vatten för framtiden”

”Att trygga vattenförsörjningen i framtiden är en fortsatt utmaning. De årliga investeringsbehoven har på bara några år ökat från 16 till 23 miljarder kronor när klimatet förändras, befolkningen ökar och gamla anläggningar ska förnyas och klara skarpare miljökrav. Men kloka beslut i dag kan bli steg mot en grön omställning och en verklig cirkulär ekonomi”

Det skriver styrelsen för Svenskt Vatten i ett debattinlägg i Dagens Samhälle:

”I rapporten Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp – 2020 som Svenskt Vatten, branschorganisation för de kommunala VA-organisationerna, nyligen publicerade, framkommer hur stora behoven är. Men det handlar inte bara om de 23 miljarderna som behövs årligen och de taxehöjningar som är nödvändiga på många håll. Det handlar minst lika mycket om att locka människor att arbeta i branschen och att kommunerna behöver se över sina organisationer.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sverige-behover-sakra-sitt-vatten-framtiden-34947