Nyheter

ABB levererar digital plattform till Norske Skog Skogn

ABB Ability™ Manufacturing Execution System är tillsammans med Process Data Management den nya digitala plattformen som kommer att möjliggöra smart drift och produktionseffektivitet på Norske Skog Skogn.

ABB har valts ut av Norske Skog Skogn för att leverera en heltäckande ny digital plattform för företagets tidningspappersbruk i Norge. ABB Ability™ Manufacturing Execution System (MES) för massa och papper kommer att vara igång senast i april 2021, med ABB som ger fem års stöd när bruket gör sin resa mot digitalisering och smart drift.

Med tre pappersmaskiner och en årlig kapacitet på 520 000 ton är Norske Skog Skogn en av Europas största tillverkare av tidningspapper. Eftersom produktionskapaciteten för tidningspapper minskar över hela Europa, med flera nedstängningar av tidningspappersmaskiner, siktar Norske Skog Skogn på att tjäna tryckeribranschen genom att använda digitalisering för att optimera produktionen, öka kvalitetsutbytet och ge bättre kundservice.

Leveransen inkluderar även Process Data Management, en del av ABB Ability™ Plant and Enterprise-applikationer för massa och papper. På så sätt integreras kundens olika nivåer av automatisering och resurshantering.

Detta kommer att tillhandahålla en fullständig end-to-end datahantering både horisontellt och vertikalt, vilket möjliggör distribution av andra digitala applikationer och hjälper till att skapa en toppmodern fabrik. Hela projektet omfattar moduler för produktionsplanering, kvalitetsdatahantering, produktionshantering, lagerhantering, beslutsstöd, dagbok och Overall Equipment Effectiveness (OEE).

När den digitala plattformen är levererad och idrifttagen kommer den att ge bättre överblick samt förbättrad planering och hantering av kvalitet och produktion. Plattformens förmåga att verka som katalysator för kontinuerliga förbättringsinitiativ är av särskild betydelse för Norske Skog Skogn.

ABB:s dagboksmodul erbjuder kraftfulla verktyg för datainsamling, strukturering och analys som hjälper tillverkare att hantera arbetsflöden och dela information över skift. När de är ihopkopplade med OEE-modulen, för att identifiera sätt att öka produktiviteten, kan bruk använda den detaljerade informationen för att hitta områden för förbättring och prioritera åtgärder baserat på analys av förbättringspotential.

Alla produktmoduler drivs via ett lättanvänt, webbaserat användargränssnitt som kan nås från var som helst, möjliggör informationsdelning över traditionellt operativa öar och suddar ut gränserna mellan dem.

– Vi valde ABB på grund av deras expertis, noggrannhet och professionalism under hela anbudsprocessen, tillsammans med den lättanvända och konfigurerbara karaktären hos deras tillverkningssystem. Dessa faktorer var avgörande för att minimera vår kommersiella och operativa risk och minska den tid som krävs för utbildning, säger Peder Lutdal, projektledare på Norske Skog Skogn. Vi drog slutsatsen att ABB erbjöd den bästa lösningen över hela linjen för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i hela produktionsprocessen. I synnerhet hur systemet interagerar med operatörerna samt hur OEE och dagboksmodulerna förmår att leverera en fast kunskapsbas för optimering och kontinuerlig förbättring. Vår nya digitala plattform kommer att ge oss nödvändiga verktyg för att ytterligare förbättra vår produktkvalitet – både under produktionen och när vi får feedback från våra egna kunder.

– Den nya digitala plattformen som erbjuds av ABB är ett viktigt strategiskt steg för vår verksamhet på Skogn, inte minst när det gäller flexibiliteten som det nya systemet representerar när det gäller vår framtida strategi för bruket, säger Bjørn Einar Ugedal, brukschef på Norske Skog Skogn. Vi är övertygade om att ABB kommer att leverera enligt våra förväntningar, och vi har hittills bara haft en positiv erfarenhet av att arbeta med dem i den pågående genomförandefasen.

– Att ta det första steget i digitalisering kräver djup branschkompetens och omfattande stöd från en praktisk digital möjliggörare, säger Mikko Jalava, försäljningsdirektör, Digital Solutions på ABB. Vi ser fram emot att samarbeta med Norske Skog Skogn på deras digitala resa, med början i en robust plattform där företaget med tiden kan utöka med ytterligare digitala tjänster, exempelvis de från vår ABB Ability™ Genix-portfölj.

Foto: Norske Skog