Nyheter

Utbildning med stora samhällsvinster

Det kan bli väldigt dyrt för svensk industri om elkablar inte redan från början är lagda på rätt sätt. Exempelvis kan ett 100 millisekunder långt strömavbrott orsaka skador för 5,5 miljoner kronor på valsarna hos SSAB i Borlänge.

Enligt FIE, Föreningen för industriell elteknik, kostar varje dipp i elnätet 70 miljoner kronor för svensk industri, bara i omstartskostnader.

Mot den bakgrunden har Peritum/Säker Energimiljö i samarbete med Energiföretagen gjort en omfattande uppdatering av utbildningen EBR Kabelförläggning. Den ska ge kvalitetssäkrad kunskap om de krav, regler, metoder och material som finns för att utföra kabelförläggning på ett yrkesmässigt sätt. Innehållet är baserat på den samlade kunskapen från EBR (energibranschens riktlinjer) och expertis inom området.

Utbildningen har tagits fram inom ramen för Energiföretagens satsning Lärarlyftet, som på en övergripande nivå ska höja kunskapsnivån i branschen.