Nyheter

Debatt: ”Flytande vattenkraftverk kan skapa rörlig elproduktion”

Henrik Baltscheffsky, Vd Hexicon och Lars Thunell, Tidigare CEO International Finance Corporation inom Världsbanksgruppen skriver i en debattartikel i dagens Kvällsposten om Sveriges effektproblem och pekar på en möjlig lösning:

”Det blir alltmer uppenbart att Sverige har ett effektproblem. Politiken har svårt att bestämma sig för vad den vill satsa på. Under tiden uppstår elbrist i södra Sverige och priserna skjuter i höjden för både hushåll och företag.”

”Officiellt heter det att vi i dag har ett produktionsöverskott på el och att det enda bekymret är överföringsmöjligheterna från norr till söder. Därför behöver vi inget nytt stödsystem för elproduktion. Det är förvisso sant att kapaciteten och infrastrukturen i elnätet är kraftigt eftersatt, men problemet är långt större än så. Att bygga ut elnätet kommer att ta många år och även om vi lyckas göra det kommer elen ändå inte att räcka eftersom allt mer i vårt samhälle blir elektrifierat. Den totala produktionskapaciteten behöver öka, framför allt i södra Sverige.”

”Vi står inför ett dilemma och politiken vet inte åt vilket håll den ska gå. Det pågår utredningar, men vad de kommer att leda till är osäkert.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/flytande-vattenkraftverk-kan-skapa-rorlig-elproduktion/