Nyheter

Svemins Höstmöte 2020 går live från gruvan

Vad innebär EU:s omfattande råmaterialsatsning för Sverige? Hur har det gått med klimatprojekten, de spårbara metallerna, sökandet efter de kritiska råvarorna? Och vem kammar hem branschens stora innovationspris? 

Idag sänder man LIVE från gruvan.

Vad: Svemins Höstmöte 2020 – gruv-och mineralbranschens årliga konferens för att dela det senaste inom en näring som lägger grunden för långa, växande värdekedjor i hela samhället.
För vem: För dig som jobbar inom politik, akademi, civilsamhälle eller näringsliv.
Tema: Den Svenska Gruvan

När: Tisdag 17 november, kl 13-16
Plats: Följ via Svemins YouTube-kanal.
Avgift: Svemins Höstmöte 2020 är kostnadsfritt

Program (hålltider)

Sveriges roll som råvaruland i klimatomställningen (kl 13:00)
Emil Högberg, statssekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan

EU:s råmaterialstrategi – så kommer vi märka av den här i Sverige
Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige

The future of raw materials in the EU – according to ERMAEuropean Raw Materials’ Alliance (kl 13:30)
Bernd Schäfer, vd EIT Raw Materials.

Efterlängtad översyn av miljöbalken – inblick i arbetet bakom kulisserna
Peter Ardö, chefsrådman Mark- och Miljödomstolen Växjö och utredare En modern och effektiv miljöprövning (2020:86)

Därför är Sverige en nyckel till den Europeiska råmaterialförsörjningen
Maria Sunér Fleming, vd Svemin
Mikael Staffas, ordf. Svemin, vd Boliden
Jan Moström, vice ordf. Svemin, vd LKAB
Sami Niiranen, Svemins styrelse, chef underjordsdivisionen, Epiroc

Metall, mineral och makt – vad är det våra folkvalda sagt? (kl 14:10)
Marlene Burwick, S
Helena Lindahl, C
Lars Hjälmered, M
Amanda Palmstierna, MP
Birger Lahti, V

Att skapa mätbarhet – samtal om Svemins hållbarhetssatsningar (kl 14:35)
LANSERING: Mining with Nature, Linda Bjurholt, ordf. styrgrupp, miljöchef, LKAB
TraceMet, Erik Lindblom, projektledare, IVL Svenska miljöinstitutet

Vatten och mark – centrala frågor för en ansvarsfull verksamhet
Urfolk och mineralnäring – Svemins position, Lotta Lauritz, miljöjurist, LKAB
En effektiv vattenförvaltning, Malin Suup, senior utvecklingsingenjör miljö, Boliden

Value chains and value change – en laddad fråga (kl 15:00)
Maria Åstrand, råmaterialchef, Northvolt

Allianser – samarbete nyckeln till framgångsrikt innovationsarbete
Jan Moström, vice ordf. Svemin och vd LKAB

Prisutdelning: Swedish Mining Innovation Award 2020 (kl 15:30)

Sammanfattning och avslutande ord
Mikael Staffas, ordf. Svemin och vd Boliden