Nyheter

Universal Robots: ”Så stärker robotar din leveranskedja”

Läs det senaste blogginlägget från Universal Robots försäljningschef Michael Hjertebjerg om supply chain resilience:

”Det är en utmanande tid för många företag. Rutiner, relationer och värdekedjor omprövas och ändras. I första hand för att förhålla sig till de olika åtgärderna kring covid-19. Men virusets härjningar har också fått många företagsledningar att titta djupare in i kristallkulan och fråga sig hur de kan förbereda sig för en värld på andra sidan krisen, där marknaderna fortfarande kan vara nog så skakiga. Många funderar också över i vilken mån coronakrisen kommer att leda till förändrade kundmönster och hur man i så fall möter det. 

Det är här den så kallade supply chain resilience kommer in i bilden. 

Vad är supply chain resilience?

Begreppet har sina rötter i biologin och kan närmast översättas till motståndskraft. Både när det gäller att parera störningar utifrån, men också att snabbt kunna förnya sig. I osäkra tider – det kan bero på såväl en pandemi som ett handelskrig mellan USA och Kina – har denna motståndskraft blivit ett mantra för många företag. 

Supply chain resilience har hamnat överst på många företagsledningars agenda. Allt fler börjar fundera över möjligheterna att stärka sina leveranskedjor och göra sig mindre beroende av externa faktorer som kan vara svåra att styra över. 

Det kan också vara ett viktigt försäljningsargument, både gentemot nya och befintliga kunder, att kunna uppvisa en dokumenterat motståndskraftig produktion och skarpa beredskapsplaner i händelse av störningar. 

Covid-19 och de globala spänningarna i världen har skyndat på denna utveckling. Och det är inte bara en fråga för de multinationella jättarna. Även små och mellanstora företag drabbas av spänningar i globala distributionskedjor. Många överväger så kallad nearshoring, att ta hem produktionen närmare sin marknad. Det ger bättre möjligheter att säkra sina leveranser och upprätthålla produktionen i tider av osäkerhet och handelshinder. 

Supply chain resilence kan därför bäst beskrivas som elasticitet i försörjningskedjan. Läs mer nedan och få reda på hur industrirobotar kan vara ett viktigt steg på vägen mot en starkare leveranskedja.

Hur kan industrirobotar hjälpa dig? 

När regional eller lokal produktion kommer på tal låter det ofta som att företagen är rädda för ökade kostnader. Men här kan nästa generations samarbetande industrirobotar, så kallade cobotar, hjälpa till att få ekvationen att gå ihop. 

Cobotar kan, till skillnad från traditionella industrirobotar, stå sida vid sida med medarbetarna på produktionslinjen. De är flexibla, lätta att programmera och stannar vid minsta beröring. De är helt säkra att arbeta i närheten av och de kan säkerställa en lönsam produktion med hög kvalitet. Och de ger snabb avkastning. 

Genom att investera i cobotar ökar möjligheterna att ställa om produktionen till mindre serier och snabbare skift. Cobotarna kan köra på dygnet runt, de blir aldrig trötta och behåller fokus över tid. Dessutom kan man frigöra resurser och kompetens för mer avancerade uppgifter, när cobotar övertar de monotona, tråkiga och tunga arbetsmomenten. 

Hur ser framtidsutsikterna ut?

Vi på Universal Robots ser en tydlig trend i riktning mot ökade krav på företagens förmåga att anpassa sig till olika störningar i omvärlden. Därför kan det finnas anledning att syna sina leveranskedjor i sömmarna. Inte bara i förhållande till den aktuella coronasituationen, utan också på längre sikt, till en värld som blir allt mer komplex. 

Supply chain resilience kommer bara att växa i betydelse. Mot bakgrund av detta kan cobotar spela en avgörande roll för att stärka ditt företag i framtiden.”

Texten är ett blogginlägg från Universal Robots försäljningschef Michael Hjertebjerg.

Här finns mer att läsa

Foto: Universal Robots