Nyheter

Sveaskog säljer friluftsområdet Rådaås

Lidköpings kommun förvärvar friluftsområdet Rådaås av Sveaskog. Affären möjliggör att kommunen kan fortsätta utveckla området med friluftsliv och rekreation, medan försäljningen stödjer Sveaskog inriktning att fokusera på kärnverksamheten – skogsbruket. 

– Rådaås är ett attraktivt område för friluftsliv och rekreation. Inom fastigheten finns motions- och skidspår, cykel- och vandringsleder med mera. Men eftersom området också ingår i ett vattenskyddsområde är det en utmaning att bruka skog och därför ser vi positivt på att nu kommunen förvaltar området vidare, säger Albin Augustsson, fastighetsansvarig på Sveaskog.Lidköpings kommun ser positivt på affären då området utgör ett centralt och viktigt rekreationsområde för stadens fortsatta utveckling och tillväxt.

– Det här förvärvet är en stor händelse för hela kommunen och vi är glada att vi lyckats få till det här markköpet från Sveaskog. Sveaskog som ägt marken tidigare har genom åren varit kommunen tillmötesgående för utveckling av området, säger Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordförande i Lidköpings kommun.

Fastigheten Rådaås 1:2 omfattar drygt 180 hektar, varav 173 hektar är produktiv skogsmark med ett virkesförråd uppgående till ca 35 500 kubikmeter skog och en beräknad bonitet om 10,5 kubikmeter skog per hektar och år.

Försäljningspriset uppgår till 31 MSEK och kommer att redovisas i det fjärde kvartalet 2020.