Nyheter

Veidekke påbörjar ombyggnationen av Himmerfjärdsverket i Grödinge

Nu står det klart att Veidekke får det fortsatta förtroendet av Syvab. Därmed går projektet för en omfattande om- och tillbyggnation av reningsverket Himmerfjärdsverket i Grödinge för att möta tuffare reningskrav in i nästa fas.

Projektet, som går under namnet Nya Krav Himmerfjärdsverket (NKH), är uppdelat i dels en utförandeentreprenad för ombyggnationen samt en totalentreprenad för tillbyggnaden där båda delarna utförs i samverkan. Kontraktsumman för denna fas av projektet uppgår i ca 1.3 miljarder SEK och planeras pågå fram till 2026.

Himmerfjärdsverket är i behov av en stor ombyggnation för att klara en växande befolkning, och de nya reningskraven. För att klara denna ökande belastning och de tuffare kraven planeras en så kallad MBR-anläggning, där MBR står för Membran BioReaktor. Förutom att klara högt ställda krav på reningsresultat ska den nya anläggningen även vara robust och flexibel. Målsättningen är att den nya utökande anläggningen ska vara energieffektiv med minskat behov av insatskemikalier.

– Om- och tillbyggnad av Himmerfjärdsverket har planerats och projekterats under lång tid. När det nu är dags för genomförande, så känner vi på Syvab oss väldigt glada och trygga med att få utföra arbetet i samverkan med Veidekke Entreprenad AB. Det borgar för ett gott samarbete under projektets genomförande och en framtidssäkrad reningskapacitet i världsklass, säger Carl-Olof Zetterman, VD på Syvab.

– Det känns jättekul att vi tillsammans nu går in i nästa fas av detta spännande och viktiga projekt. Den här typen av komplexa projekt där stora krav ställs på förmågan att samverka passar väldigt väl med Veidekkes involverande arbetssätt, säger Marcus Andersson, regionchef på Veidekke Anläggning Öst.

Projektet är uppdelat i två delar, en för ombyggnad av befintligt verk som sker som en utförandeentreprenad samt en del för tillbyggnad som utförs som totalentreprenad. Projektet är vidare uppdelat i två faser där fas 1, som var en utrednings- och projekteringsfas för systemhandlingar där Veidekke bistod med hjälp avseende produktionslösningar och specifik teknisk konsultation, är nu avklarad.

Nu övergår projektet till fas 2 där bygghandlingsprojektering och produktionen utförs. Arbetet innefattar byggnation av ny membranbyggnad, silstation, pumpstationer med tillhörande teknikutrymmen, samt ombyggnad av befintliga bassänger. Nya Himmerfjärdsverket beräknas stå klart för idrifttagning etappvis från år 2023 till 2026.

Foto: Syvab