Nyheter

Kablar från NKT – lätta att installera och tåliga i tuffa miljöer

Med kablar och tillbehör från NKT underlättas ett säkert och robust montage. Produkterna har utvecklats för att både ge en bra arbetsmiljö för personalen som utför montagen och garantera en robust installation som klarar miljön där kablarna förläggs. I vindkraftparkerna är det många gånger en mycket tuff och påfrestande miljö.

NKT utvecklar, tillverkar och levererar kablar och tillbehör för både låg-, mellan- och högspänning. Ett viktigt affärsområde är landbaserad vindkraft, där NKT kan svara för alla kablar för mellanspänning i vindparkernas interna nät – IKN – det icke koncessionspliktiga nätet – och dessutom till högspänning. Ofta levererar företaget alla kablar mellan vindkraftfundamenten och fram till nätägarens station.

Helhetsleveranser

– Beställarna uppskattar stort att vi kan svara för alla kablar och tillbehör för mellan- och högspänning i vindparkerna, säger Peter Marcusson, försäljningsdirektör för NKT:s nordiska marknad. Det handlar om 10 upp till 30 kV för IKN-nätet och 50 upp till 130 kV för högspänning.

NKT har omfattande resurser för att utveckla kabelkonstruktioner och material. Geniala konstruktioner och noggranna val av isolerings- och mantelmaterial ligger bakom kablarnas unika egenskaper. Inom vindkraftparkerna dras vissa kablar i skyddsrör medan andra förläggs utan skyddsrör, kanske i fyllnadsmassor av sprängsten. Miljön kan med andra ord vara mycket tuff. Kablar från NKT har hög mekanisk styrka men är samtidigt lätta att böja även i extrem kyla, vilket underlättar för entreprenören som utför arbetet.

– Kostnaden för kablarna och installationen av dem utgör en mycket liten del av investeringskostnaden för en vindpark, men kablarna är parkens navelsträng och eventuella driftavbrott kan bli mycket dyra, berättar Peter Marcusson. Därför har vi satsat omfattade utvecklingsarbete på robusta kablar som också är lätta och mycket säkra att installera.

Jobbar för bra arbetsmiljö

Rätt kabel, rätt utrustning för montering och rätt förfarande minimerar risken för fel. Vid sidan av rätt utrustning underlättas arbetet också med NKT:s kablar. Ett exempel är att kablar på 1,5 kvadratmillimeter eller större har integrerad rivtråd för att avmantla kablar utan skador på varken händer eller kablar. Ett annat att 10 och 20 kV kablar har strippbart yttre ledande skikt, dvs. det kan tas bort utan verktyg.

– Vi som företag har stort fokus på arbetsmiljön, både för de anställda i våra fabriker och för de entreprenörer som monterar och lägger kablar, betonar Peter Marcusson. Man ska inte behöva vara en muskulös grovarbetare för att klara jobbet.

Lång livslängd

Kablarna har en livslängd som vida överstiger vindkraftverkens. Detta gäller även tillbehören i form av skarvar och ändavslut. Man kan exempelvis också tänka på att kablar med yttermantel i PEX – tvärbunden polyeten – är helt underhållsfria.

– Vi har egna utvecklingslabb bland annat vid fabrikerna i Falun och Alingsås. I Västerås finns Technology Consulting som bedriver grundläggande forskning och utveckling, berättar Peter Marcusson.

De egna FoU-resurserna tillsammans med det faktum att alla produkter för landbaserad vindkraft tillverkas i företagets egna fabriker i Falun (kablarna) och Alingsås (tillbehören) säkerställer pålitliga konstruktioner och utföranden med mycket hög och jämn materialkvalité.

Till företagets kunder i Norden hör elgrossister och bland annat entreprenörer verksamma inom vindkraft.

Exempel på vindparker med NKT som leverantör – Skaftåsen – Svartnäs Vindpark – Kråktorpet – Gimmene – Blodrotsberget/Blackfjället

NKT är världsledande inom kabelteknik. NKT levererar nyckelfärdiga kabellösningar för AC och DC. NKT finns i 14 länder med huvudkontor i Danmark. 3400 anställda. Omsättning 13 miljarder kronor. Fabriker finns i Tyskland, Sverige, Polen, Tjeckien, Norge och Danmark.

På bilden: Kablar från NKT tål riktigt tuff miljö

Foto: Getty Images