Nyheter

Stora Enso startar produktion av formpressad fiber utan plast och PFAS

Stora Enso har påbörjat produktionen av produkter av formpressad fiber för livsmedelssektorn vid Hylte bruk i Småland. Uppstarten är resultatet av den investering som annonserades 2019; tillverkning av produkter som är förnybara, återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara.

PureFiberTM by Stora Enso erbjuder en miljövänlig produktportfölj tillverkad utan plast och PFAS. Den är ett hållbart alternativ med attraktiva egenskaper, riktad till förpackningsmarknaden för färska livsmedel.

Genom samarbetet med HS Manufacturing Group och dess patenterade PROTĒAN® teknologi, kan Stora Enso erbjuda en plastfri barriärteknik för livsmedelsförpackningar. Den gemensamt patentsökta teknologin möjliggör en återvinningsbar och biologiskt nedbrytbar lösning som gör fiberbaserade förpackningar resistenta mot vatten, fett och olja, utan användning av plast eller PFAS. Teknologin kan användas för många olika produkter, exempelvis engångsförpackningar för mat. En livscykelanalys visar att produktlinjen PureFiber har cirka 75 % lägre koldioxidavtryck än alternativa material.

– Marknadens efterfrågan på produkter av formpressad fiber ökar och de här produkterna utgör en unik lösning för att tillgodose det behovet. Engångsplast har redan förbjudits i många länder och hälsomyndigheternas granskning av PFAS i livsmedelsförpackningar ökar. Den här uppstarten markerar vårt första steg mot att sätta en ny generation produkter av formpressad fiber på marknaden, som är hållbara, säkra och högpresterande, säger David Ekberg, chef för Stora Ensos division Packaging Solutions.

För att kunna tillgodose behovet av formpressad fiber, investerar Stora Enso i ytterligare produktionskapacitet vid Hyltebruk i Sverige samt i Kina (Qian’an). Den årliga kapaciteten på båda anläggningarna kommer totalt att vara cirka 115 miljoner produkter.

– Expansionen av vår produktion av formpressad fiber i Kina kommer att bidra till att ersätta engångsförpackningar för mat med hållbara och säkra alternativ, säger David Ekberg.

En produkt av formpressad fiber tillverkas genom att olika typer av träfiberbaserad massa maskinpressas till en tredimensionell form. Råmaterialet i PureFiberTM-produkterna är träfibermassa från hållbart brukade skogar.