Nyheter

Boliden investerar 40 MEUR i nickelverksamheten vid Boliden Harjavalta

Investeringen genomförs i huvudsak under 2021. Expansionsinvesteringen i nickellinjen i Harjavalta innebär att matningskapaciteten ökar från 310 till 370 kton råvara per år. Expansionen består av en ny koncentrattork, utökad kapacitet i den elektriska smältugnen och granuleringen samt automatiserad tappning av smälta.

– Vi fullföljer nu den nickelstrategi som inleddes 2015. Investeringen stärker vår produktivitet och konkurrenskraft samtidigt som vår redan mycket starka miljöprestanda förbättras ytterligare, säger Daniel Peltonen, direktör affärsområde Smältverk. Investeringen är också mycket väl koordinerad med anläggningens underhållsbehov.

Expansionen innebär att Harjavaltas koldioxidintensitet per producerad ton nickel minskar med 15-20 procent. Harjavalta är det största nickelsmältverket inom EU och väl positionerat för att möta en växande efterfrågan på nickel från bland annat batteritillverkning för fordonsindustrin.