Nyheter

Preem får grönt ljus

Preem bör få tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi utanför Lysekil, meddelade mark- och miljööverdomstolen under måndagen. Frågan kommer nu att avgöras av regeringen. Ärendet om Preems planerade utbyggnad har pågått i flera år och är regeringen använt klimatskäl för att ta över beslutsrätten i en specifik fråga.

– De nya klimatmålen innebär inte några ökade krav på som kan ställas gällande koldioxidutsläpp vid prövning av tillstånd till enskilda verksamheter som ingår i utsläppshandelssystemet, säger hovrättsrådet Li Brismo under en pressträff.

Ärendet kommer efter beskedet att gå vidare till regeringen för ett avgörande.

– Skulle regeringen komma fram till att verksamheten inte ska tillåtas ska domstolen avslå ansökan. Om regeringen däremot beslutar att verksamheten ska tillåtas ska domstolen ge tillstånd till verksamheten, säger Claes-Göran Sundberg, hovrättslagman.

Föreningen Jordens Vänner som varit en av de starkare rösterna mot utbyggnaden av raffinaderiet säger så här i en kommentar:

– Nu behöver regeringen visa att de utsläppsmål som riksdagen har ställt sig bakom inte bara är ord. Att domstolen säger ja till utbyggnaden av Preemraff med de förbehållen som
nämns är inte förenligt med varken klimatvetenskap, vårt ansvar för barn och natur eller den svenska klimatlagen. Därför måste regeringen nu sätta ner foten, säger Jordens Vänners ordförande Mikael Sundström.

– Preem har med sina omfattande greenwashing-kampanjer (företaget tilldelades Svenska Greenwashpriset av Jordens Vänner 2019) medvetet försökt att vilseleda politiker och allmänheten. Det är så långt ifrån ett hållbart företag som man kan tänka sig. Vi ser att det finns ett starkt lagstöd för regeringen att inte bara stoppa utbyggnaden, utan även kräva att Preems nuvarande tillstånd omförhandlas och reduceras utifrån våra lagar och utifrån klimatvetenskap, avslutar Mikael Sundström.