Nyheter

POWERCELL ÖKAR SIN FÖRSÄLJNING AV BRÄNSLECELLSTACKAR

PowerCell Sweden AB ökade sin försäljning under det första kvartalet 2020 med 190 procent, från 9,2 till 26,7 MSEK. Bakom förbättringen ligger tillfälligt ökade leveranser av bränslecellstackar till Bosch.

– Tillfälligt ökade leveranser av PowerCell S3 bränslecellsstackar till Bosch ligger bakom den mycket starka försäljningsutvecklingen under det första kvartalet. Leveranserna sker inom ramen för vårt utvecklings- och licensavtal och är ett led i det arbete som Bosch bedriver för att så småningom ta över och själva börja tillverka egna S3-stackar och bränslecellssystem, säger Per Wassén, vd för PowerCell Sweden AB.

Strategisk översyn avslutad

Bolaget har under kvartalet avslutat den strategiska översyn som initierades efter avtalet med Bosch ingicks förra året. Till grund för översynen har legat en omfattande analys av hur väl bolagets produkter och teknologi passar inom olika applikations- och produktsegment.

– Bland de segment vi kommer att prioritera märks det marina och det stationära segmentet samt off-road, det vill säga, anläggningsmaskiner och truckar av olika slag, säger Per Wassén.