Nyheter

Branschen startar krisgrupp mot skogsskador

Med klimatförändringarna väntas skogsskadorna öka, till exempel bränder, stormar och angrepp av skadeinsekten granbarkborre. För att möta de ökade hoten mot skogen startar Skogsstyrelsen nu en krisgrupp mot skogsskador i Gävleborg tillsammans med andra skogliga aktörer.

– Helst skulle vi ju slippa att starta en sådan här skogsskadegrupp, men tyvärr ser vi att skadorna på skogen ökar och därför behövs den. Där kan vi gemensamt med andra aktörer stödja och samverka med förebyggande åtgärder för att minska skadorna, men också för att vara på tå när krisen är framme, säger Nils Frank, skogsskadesamordnare vid Skogsstyrelsen i Gävleborg.

Beredskap för brand och storm

Skogsskadegruppen är en helt ny samverkan mellan ett antal lokala företag, Svenska kyrkan, skogsägarföreningen och Länsstyrelsen Gävleborg. Syftet med samverkan är att dela information, till exempel om läget när det gäller granbarkborrens spridning i länet, den just nu mest aktuella skogsskadefrågan. Men det handlar också om andra skogsskador som kan komma i en framtid, som brand och stormar,

Skogsskadegruppen träffas första gången den här veckan med en uppstartsträff och kommer sedan att träffas med jämna mellanrum och vid behov.

Granbarkborren kräver aktiva skogsägare

När det gäller situationen kring granbarkborren, som slagit hårt mot skogen i främst Götaland och södra Svealand, finns områden även i södra delen av Gävleborg med angrepp som riskerar sprida sig. För att lyckas i bekämpningen måste även skogsägarna i Gävleborg vara aktiva. Skogsägare i riskområden uppmanas därför att:

  • Gå över sin skogsfastighet flera gånger under våren och försommaren och leta efter angrepp av granbarkborren.
  • Avverka och transportera bort angripna granar som har det mesta av barken kvar.
  • Upparbeta färska vindfällen och se till att få ut liggande virke ur skogen.
  • Skogsägare som hittar större volymer stormfälld skog bör kontakta virkesköpare i god tid för att de stormfällda granarna ska kunna transporteras bort i tid.

Att arbeta i stormfälld skog är mycket riskfyllt och kräver både specialkunskaper och komplett utrustning. Rekommendationen är därför att aldrig arbeta ensam.

De ingår i skogsskadegruppen:

Bild av Ylvers