Nyheter

Sveaskog avstår skyddsavskjutning

Sveaskog kommer inte att genomföra någon skyddsavskjutning i Norrbotten och Västerbotten, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande.

Detta trots att Naturvårdsverket bifallit Sveaskogs överklagan gällande skyddsavskjutning av älg i Bodens kommun, Norrbotten.

Fakta:

Skyddsavskjutning är en benämning på en åtgärd som genomförs för att förebygga skador på egendom som har orsakats av vilda djur. Under skyddsavskjutning får även fridlysta djur och jaktbart vilt, där ordinarie jakttid löpt ut skjutas, om de förutsättningar som anges i lagstiftningen är uppfyllda. Det är Länsstyrelsen i det aktuella länet som ger tillstånd för skyddsavskjutning.