Nyheter

SEGULA Technologies räknar med att rekrytera 100 personer i Sverige i år

Teknikkoncernen SEGULA Technologies kommer att rekrytera 5 000 personer inom alla industrisektorer i mer än 30 länder i år. Koncernen kommer att rekrytera 100 kvalificerade ingenjörer och tekniker i Sverige 2020.

För att stödja sin tillväxt och sina kunder räknar teknikkoncernen SEGULA Technologies med att rekrytera 5 000 kvalificerade ingenjörer och tekniker runt om i världen under 2020.

SEGULA Technologies är i dag verksamma i mer än 30 länder, med 140 kontor i hela världen och 13 000 anställda (6 700 i Frankrike och 6 300 internationellt) inom de största industrisektorerna: fordon, sjöfart, järnväg, luftfart, försvar, energi samt olja och gas.

Eftersom koncernen nu genererar hälften av sin omsättning utanför Frankrike planerar man att i år rekrytera 2000 kvalificerade ingenjörer och tekniker i Frankrike och 3 000 utomlands, främst i Brasilien, Indien, Italien, Spanien, Sverige och USA.

Rekryteringskampanjen är också i linje med den nuvarande trenden kring industriell omvandling, som återspeglar samhällsförändringar såsom digitaliseringen, prioriteringen av miljöfrågor eller utvecklingen av nya mobilitetslösningar. SEGULA Technologies stödjer dessa trender genom att utveckla banbrytande innovativa lösningar och utbildar sina ingenjörer i nyckelkompetenser för att forma morgondagens värld.

Koncernen har vuxit i Sverige sedan 2006 och har i dag 240 anställda som arbetar i Göteborg, Stockholm, och Trollhättan. SEGULA Sweden arbetar främst inom fordonsbranschen, dess kärnverksamhet, men även inom energi-, sjöfarts- och programvarubranscherna. Företaget kommer att rekrytera 100 personer landsomfattande i år, främst kvalificerade ingenjörer inom såväl programvara som mekanik samt projektledare och affärsansvariga.

– Genom att stödja den digitala omställningen för våra fordonskunder har vi kunnat utveckla överförbara kompetenser som vi nu utnyttjar för att hantera komplexa projekt inom andra industrisektorer. Vi ser fram emot att välkomna nya utvecklingsexperter till företaget så att vi kan fortsätta vår snabba tillväxt, säger Johann Kaiser, CEO för SEGULA Sweden.

Bild: SEGULA Technologies