Nyheter

Hampus brinner för brännare

Jobbet som ingenjör är varierande och kan innebära att man måste vara både pedagog, psykolog, säljare och tekniker. Det vet Hampus, som är servicetekniker på PetroBio – ett av världens ledande företag inom flamförbränning.

Han jobbar varje dag med att driftsätta och serva brännare runt om i världen, och hjälper på samma gång företag att ställa om från fossila bränslen till förnybar energi.

Hampus bana började på Chalmers. Utbildningen till sjöingenjör gjorde honom till expert på konkret problemlösning. På sjön krävs både uppfinningsrikedom, handlingskraft och precision. Där finns ingen att vända sig till och – som Hampus utrycker det – ”om något skiter sig, så löser vi det själva”. Och mångsidigheten är både den roligaste och den svåraste utmaningen, menar Hampus.

Som sjöingenjör lärde han sig både att sköta drift och underhåll inom fartygets framdrift, el och värmeproduktion samt brandsäkerhet, men att vara borta veckor eller månader i sträck till sjöss tärde på relationerna med partner, vänner och familj.

Det visade sig att det fanns många arbetsplatser iland som söker med ljus och lykta efter Hampus kompetens, företag vars verksamhet kräver stor teknisk skicklighet och en rejäl dos fixa-biffen-mentalitet. Ett av dem är Göteborgsbaserade PetroBio. Där har man utvecklat och designat brännare för flamförbränning sedan 1964, och idag hjälper man bland annat energibolag och industrier att ställa om sin förbränning från fossila gasformiga, flytande och fasta bränslen till förnybar energi.

Det är som servicetekniker på PetroBio som Hampus ibland på sina jourpass möter stressade bruksanställda som behöver hjälp att felsöka och fixa en strulande brännare. Men oftast handlar det om service under planerade driftsstopp eller driftsättning av helt nya system. Ett jobb som passar en sjöingenjör perfekt – flera av kollegorna på PetroBio har varit till sjöss precis som Hampus.

Det tekniskt knivigaste med jobbet är intrimningen, menar Hampus; att ställa in luft- och bränslekvoten för att få emissionerna rätt. Varje anläggning har specifika utsläppskrav och tekniska förutsättningar som kräver sin unika trimningskaraktär. Kompetensen byggs till största del av erfarenhet och är svår att införskaffa på andra vis.

– Det kan väl inte vara så svårt att få något att brinna, kanske många tänker. Men i verkligheten är det en helt annan sak. Flamman beter sig annorlunda i olika eldstäder och pannorna är utformade på olika sätt. På vissa pannor finns synglas in till eldstaden, men på andra ställen går det inte att se flamman alls. Då får man använda sin erfarenhet för att förstå hur flamman beter sig, säger Hampus.

Liksom i jobbet på sjön, är ingen leverans som servicetekniker den andra lik. PetroBios kunder finns inom industrin, papper- och massa, asfaltverk, fjärrvärme och i marinbranschen. Det de har gemensamt är att de vill ställa om från fossil förbränning till förnyelsebar energi. Olika industrier, olika pannor och stor variation ger många olika kunder. Kunder som efterfrågar både handlingskraft och service. Ett utmanande och roligt arbete för en nyfiken och uppfinningsrik sjöingenjör, menar Hampus:

– När man vet exakt hur man ska göra tappar man ju lusten lite, avslutar han.

Bilden:
Hampus är servicetekniker på PetroBio.