Nyheter

Sveriges näst största bostadsrättsförening valde att satsa på solceller

Sveriges näst största bostadsrättsförening, HSB Brf Bosvedjan i Sundsvall, har installerat solceller på taket på fyrtiotre av sina fastigheter. Under sommaren och hösten installerades drygt 3800 solcellspaneler, vilket motsvarar drygt 1,26 MW solcellseffekt.

Brf Bosvedjan består av 1033 lägenheter i fastigheter som stod klara i slutet på sextiotalet. Liksom många andra bostadsområden som ingår i miljonprogrammet arbetar Brf Bosvedjan aktivt med att energieffektivisera sina fastigheter.

Modernisering av energicentraler

Enstars och Brf Bosvedjans samarbete inleddes 2012 med att Enstar genomförde en omfattande kartläggning av föreningens energibesparingsmöjligheter. Därefter moderniserades föreningens tolv energicentraler med värmepumpar och drygt 180 frånluftsåtervinningsbatterier installerades. Parallellt byttes samtliga kulvertar för värme, varmvatten och kallvatten ut i föreningen. Dessa åtgärder resulterade i en energibesparing på drygt tjugofem procent.

Solcellsinstallation på fyrtiotre fastigheter

Innan sommaren 2019 fattade Brf Bosvedjan beslut om att installera solceller med Enstar som huvudentreprenör. Installationen påbörjades i augusti och solcellssystemet driftsattes i början av november. Solpanelerna förväntas ge en årlig produktion om drygt 1 GWh. Solpaneler från Sharp och växelriktare från Huawei installerades på totalt fyrtiotre fastigheter.

–Vi räknar med att det tar åtta år innan solpanelerna betalar av sig själva. På tjugo till trettio års sikt har de boende drygt tjugo procent av sin elförbrukning gratis. Vi planerar inga hyreshöjningar med anledning av solcellsinstallationerna, säger Dan Söderholm, ordförande i Brf Bosvedjan.

–Det kan ofta vara en utmaning att genomföra solcellsinstallationer på bostadshus på ett storskaligt och industrialiserat sätt enligt principerna för Lean Production. Men det lyckades vi med i det här projektet. Brf Bosvedjan visar även vägen när det gäller potentialen för fastighetsägare att energieffektivisera fastigheter på ett lönsamt sätt och med kort tid från idé till genomfört projekt, säger Gustav Bolin, Enstar.

–Det här projektet genomfördes rekordsnabbt, mycket tack vare att vi lade mycket energi på logistikplanerings- och projekteringsfasen. Det var roligt att samarbeta med en så storskalig förening som drivs på ett professionellt sätt. De har verkligen varit en kompetent beställare, vilket förstås har underlättat projektet, säger Martin Rettig, Enstar.

Fortsatt energieffektivisering och hållbart boende

Att addera solceller är ett naturligt steg i att skapa framtidens energisystem för fastigheter – förutom betydande elkostnadsbesparingar så drivs nu föreningens energisystem med grön solel. Till en början kommer föreningen att sälja överskottselen från solcellsanläggningen till Sundsvall Energi, men på sikt kan det bli möjligt att spara överskottselen för eget framtida bruk. Brf Bosvedjan har inlett pilotprojektet med olika typer av energilagring vid transformatorerna belägna på området.

FAKTA:

Solcellsinstallation på tak i Brf Bosvedjan, Sundsvall

Tidplan: Augusti-oktober 2019

Byggherre: HSB BRF Bosvedjan Sundsvall

Totalentreprenör: Enstar

 

Bild: Enstar

Text: Annika Wihlborg