Nyheter

OPSIS har utvecklat en vätskeanalysator tillsammans med Absolut Vodka

Under tre år har OPSIS samlat referensdata från Absolut Vodka:s produktionsanläggning i Nöbbelöv. Detta test har lett till att det nu finns en vätskemätare som gör det möjligt för dryckesindustrier att kontrollera fermenteringsprocessen i realtid. Med denna vätskemätare flyttas analyser i laboratoriemiljö in till händelsernas centrum, till processen.

OPSIS har utgått från sitt väletablerade analyssystem för gas och utvecklat en unik vätskemätare, en liquid sampler, för provtagning direkt i processen, antingen från tankar eller från rör. Vätskemätaren kan styras från kontrollrummet och analysatorn står i en klimatkontrollerad miljö. Den unika teknologin gör det också möjligt att ansluta flera vätskemätare till en analysator, vilket är en mycket kostnadseffektiv lösning.

– Den unika modulen för provtagning erbjuder, för första gången, möjligheten att ta ett kontrollerat prov från en processlina. Modulen är klimatkontrollerad med automatisk temperaturkontroll och automatisk rengöring. Detta gör att mätningarna kan bli mer tillförlitliga och exakta än brukligt, säger Olle Lundström, Sales Director, Liquid Monitoring Division.

Tester i Absolut Vodka:s process

OPSIS har, tillsammans med Absolut Vodka, testat detta system på Absolut Vodka:s anläggning i Nöbbelöv. Under tre år har OPSIS samlat referensdata från produktion för att sedan analysera resultaten i deras labb. All data har sedan använts till att bygga en prediktions-/kalibreringsmodell till OPSIS FT-NIR lösning. Testen visar att systemet fungerar väl för att kontinuerligt analysera innehållet i deras jästankar, inte bara på en övergripande nivå utan också i detalj, t.ex. kompositionen av olika sockerarter som glukos, maltos, maltrios etc.

Tack vare samarbetet har Absolut Vodka fått en ökad kunskap om sin jäsprocess. Detta är något som flera tillverkare i samma bransch kan ha nytta av.

– Samarbetet med OPSIS har gett oss en bättre förståelse för vår jäsningsprocess. Vi ser många fördelar med denna typ av direkt mätning som OPSIS erbjuder och vi kommer att dela denna kunskap vidare inom Pernod Ricard-koncernen, säger Thomas Olsson, Senior Advisor Distillery, Absolut Vodka.

EU’s program för forskning och utveckling

2015 erhöll OPSIS AB ett innovationsanslag på 2,3 miljoner Euro från EU:s forsknings- och utvecklingsprogram Horizon 2020. Målet var att utveckla ett online-system för processindustrier som kunde mäta vätskor med högre precision än vad som tidigare varit möjligt. OPSIS har 30 års erfarenhet av gasanalys och det var en värdefull tillgång i arbetet med att utveckla detta nya system. System 900 är ett system som baseras på FT-NIR-tekniken.

Det mäter vätskor kontinuerligt med en noggrannhet ner till molekylär nivå. Detta är ett genombrott för tillverkare som har en jäsningsprocess i sin produktion och behöver kunna analysera vätskor i realtid.

Vilka är OPSIS?

OPSIS AB är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa system för mätning av olika ämnen, som gaser och partiklar, ämnen i vätskefas samt protein och fett. OPSIS grundades 1985 och är i dag representerat i alla världsdelar med tusentals system i drift.

Bild: Pernod-Ricard