Nyheter

Renova Miljö får uppdrag att utveckla Lindholmsleveransen

Tack vare sitt nytänkande har Renova Miljö fått uppdraget att driva Lindholmsleveransen – ett koncept som minskar de tunga transporterna på Campus Lindholmen på Norra Älvstranden.

Uppdraget innebär också att Renova Miljö löpande ska vara med och utveckla hållbara och klimatsmarta lösningar på Lindholmen.

Lindholmsleveransen är ett transportsystem för både gods och avfall, som startades 2008 för att minimera de tunga transporterna. Idén bygger på att allt gods lämnas på en lokal mikroterminal för att därefter samlastas på en eldriven minilastbil. Bilen levererar godset in till området och tar med sig avfall tillbaka. Effekten har blivit att antalet tunga fordonsrörelser på Campus Lindholmen har minskat med mellan 80 och 90 procent.

Idag sker avfallshämtningen genom att fordonet har tomma sopkärl med sig ut och byter dem mot fulla kärl som tas med tillbaka.

Renova Miljös förslag på förbättring går ut på att transporterna istället ska ske med en mindre, eldriven satellitsopbil som kan tömma avfallet på plats precis som en traditionell sopbil. Det betyder att antalet transporter kan minska ännu mer, eftersom avfall som tömts i stora behållare tar mycket mindre plats än de hela sopkärl som nu fraktas runt.

– Med vår lilla sopbil kan vi dessutom väga allt avfall på plats direkt så att kunderna kan följa upp sin statistik i realtid, förklarar Mattias Carlberg, projektansvarig på Renova Miljö.

– Vi har varit ute hos alla användare för att höra deras synpunkter och det finns ett stort intresse för att förbättra och utveckla utsorteringen av olika sorters avfall.

Allt avfall lämnas i mikroterminalen på området. Där kommer allt som behövs finnas för att komprimera, sortera och hantera avfallet på rätt sätt innan det transporteras vidare till återvinning.

Renova Miljö tar över verksamheten 1 januari 2020 i dess befintliga form. Men framöver blir det alltså förändringar – både föreslagna och sådant som ännu är på idéstadiet. Bland annat ett test med låsbara leveransboxar så att kunderna kan hämta och lämna gods när de vill och ett digitalt spårningssystem.

– Vi kan dra nytta av kunskap och erfarenheter av Lindholmsleveransen för att se hur konceptet kan användas på fler ställen både i Göteborg och i andra kommuner, säger Mattias Carlberg.

Lindholmsleveransen är ett uppdrag värt cirka 1,4 miljoner kronor per år.

Uppdragsgivaren Älvstranden Utveckling har i det här fallet använt så kallad innovationsupphandling, en relativt ovanlig process som öppnar för marknadens förslag på lösningar. Den innebär att målet är beskrivet, men inte den exakta vägen dit. Genom att uppmuntra till innovation ger det offentliga utrymme åt marknaden att utvecklas och bidrar på så sätt till att driva hållbar förändring.

Bilden:
Lars Yngve Eliasson tillsammans med Mattias Carlberg vid Campus Lindholmens mikroterminal.
Bild: Renova AB