Nyheter

Svevind AB förstärker sin organisation och flyttar sitt huvudkontor till Piteå

För att stödja ytterligare tillväxt på nationell och internationell marknad förstärker Svevind AB sin organisation och flyttar sitt huvudkontor till Piteå.

För ungefär 16 år sedan lanserade Svevind iden med på Europas och kanske ett av världens största vindkraftsprojekt på en plats. Projektet, som idag realiseras i snabb takt, fick namnet ”Markbygden 1101”och ligger cirka 30 km väster om Piteå kommun i norra Sverige.Vindkraftparken Markbygden 1101 kommer , när den är fullt utbygd, att leverera 10 till 12 TWh per år med grön energi till Sverige och Europa.

Utökad organisation och styrelse

För att ta stärka sin organisation och för att möta nya affärsmöjligheter som en ledande projektutvecklare i Europa görs vissa förändringar i företagets struktur.

Fredrik Bäcklund blir ny COO, operativ chef för Svevind. Han ersätter Mikael Kyrk, som kommer att vara direkt involverad i nya utvecklingsprojekt i företagets styrelse.

– Jag har varit med från början och känner stor tillfredsställelse med att byta position så att vi tillsammans inom teamet kommer att nyttja vår enorma och välgrundade erfarenhet i nya projekt både i Sverige och utomlands, säger Mikael Kyrk.

I samband med detta har Svevind beslutat att utöka styrelsen med ytterligare experter inom dess huvudsakliga affärsområden. Mer information kommer att meddelas under Q1 2020.
Detta kommer också att innebära en förstärkning av organisationen genom ytterligare anställda inom områdena projektförvärv, finansiell administration, företagsadministration och IT.

Svevinds huvudkontor expanderar och flyttar till Piteå

Fram till idag har Svevinds huvudkontor funnits i Umeå. Från och med 1 januari 2020 kommer detta att flyttas till Piteå och Acusticum/ Piteå Science Park. I samband med flytten kommer Svevind att fördubbla ytan på sina lokaler.

Bild av Oimheidi från Pixabay