Nyheter

EIT InnoEnergy investerar 5,8 miljoner euro i Northvolts anläggning för batteriåtervinning

EIT InnoEnergy, världens största accelerator för hållbar energi, tillkännager idag sin investering på 5,8 miljoner euro i Northvolts “Revolt”-program. Programmet kommer att använda sig av de senaste upptäckterna inom effektiva materialåtervinningsmetoder för att först bygga en pilotanläggning för batteriåtervinning och sedan en fullskalig version vid Northvolts site i Skellefteå 2022.

EIT InnoEnergys investering stödjer Northvolts mål om att använda 50 procent återvunnet material i alla företagets nya battericeller år 2030.

Tillkännagivandet kommer endast två dagar efter att European Green Deal har lyft betydelsen av initiativ inom cirkulär ekonomi i det europeiska policyarbetet.

Med anledning av investeringen säger EIT InnoEnergy Scandinavias VD Kenneth Johansson:

– Den här investeringen är en milstolpe, och har avgörande betydelse för att tackla klimatfrågan. Europas energiövergång bygger på att vi kan skapa en lokal, konkurrenskraftig och hållbar värdekedja som kan stödja elektrifieringen av sektorer såsom transport, energi och industri. När batterivolymerna förväntas gå upp drastiskt kommer det att bli dubbelt så viktigt att vi gör allt vi kan för att minska miljöpåverkan genom en väl fungerande återvinning.

Kenneth Johansson fortsätter:

– Gröna batteriteknologier utgör en hörnsten för en hållbar framtid, och vi försöker aktivt investera i teknik som medför ekonomisk och miljömässig nytta. Bättre teknologier för återvinning innebär att vi kan tillverka mer med mindre behov av nytt råmaterial och energi.

Målet att använda 50 procents återvunnet material till år 2030 ska uppnås genom en gradvis uppbyggnad av kapaciteten. Pilotanläggningen ska kunna processa 100 ton per år, medan den fullskaliga enheten till en början ska kunna återvinna 25 000 ton battericeller per år. För närvarande exporteras mycket av Europas material från återvinningsbara batterier utomlands för användning i länder som Kina och Sydkorea.1

Peter Carlsson, VD Northvolt, säger:

– Vi är glada över att ha fortsatt stöd från EIT InnoEnergy när vi tar detta nästa steg i att utveckla vår plan för hållbar batteritillverkning. Vårt partnerskap med EIT InnoEnergy har varit avgörande för oss i att komma dit vi är idag; inte bara har det medfört investeringar, utan även öppnat dörrar för oss över hela Europa.

Northvolts program bygger på två års forskning och har tillsammans med forskare vid Chalmers tekniska högskola optimerat processdesignen för hydrometallurgisk behandling. Processen möjliggör effektivare återvinning av värdefulla metaller såsom litium, nickel, mangan och kobolt.

Denna den senaste investeringen gör att EIT InnoEnergys totala kapitalbidrag till Northvolt uppgår till 9,3 miljoner euro. Den följer en tidigare investering om 3,5 miljoner euro som gjordes för tre år sedan. Båda investeringarna hjälper EIT InnoEnergy att öppna upp den europeiska batterimarknaden, som enligt European Battery Alliance beräknas ha ett årligt värde om 250 miljarder euro.

Northvolt är ett av många startupföretag inom batterileverantörskedjan som EIT InnoEnergy stödjer, och organisationen planerar för att stödja ännu fler. Tidigare under hösten utfärdade EIT InnoEnergy sin första globala utlysning för startups någonsin över hela hållbarhetsvärdekedjan. Som en följd av den starka tillväxten inom lagringsmarknaden förväntar sig EIT InnoEnergy att denna utlysning lockar ett stort antal nya innovationer inom just lagring.

Bild: Tengbom