Nyheter

Alfa Laval tar livsmedelsorder värd 60 miljoner kronor

Alfa Laval har tagit en order för leverans av kompletta processlinjer till en produktionsanläggning för matolja i Mellanöstern. Ordern har ett värde av cirka 60 miljoner kronor och är bokad inom affärsenheten Food Systems i Livsmedel- och vattendivisionen. Leverans beräknas ske under 2020.

Ordern omfattar kompletta processlinjer för behandling och förädling av matolja – och inkluderar olika typer av utrustning, såsom höghastighetsseparatorer, blandare och värmeväxlare.

– Vi har en bred portfölj av effektiva och hygieniska produkter för livsmedelsindustrin. Detta, i kombination med vår djupa processkunskap, gör oss till en pålitlig partner för våra kunder, säger Nish Patel chef för Livsmedel- och vattendivisionen.

Bild av Judith Scharnowski från Pixabay